Vxl: +46(0)10-214 66 46
Styrelserekrytering

Styrelseledamot till Systecon

Systecon Group AB är moderbolaget i koncernen Systecon Group och äger i sin helhet dotterbolagen Systecon AB, Systecon Software AB, Systecon (U.K.) Ltd och Systecon Pty. Ltd(Australien). i vilka verksamheten bedrivs. Under 2020 etablerades även dotterbolaget Systecon Konsult AB samt Systecon SAS (Frankrike). Systecon Software AB äger och förvaltar koncernens programvarusvit som går under namnet Opus® Suite och består av produkterna OPUS10®, SIMLOX och CATLOC. Systecon arbetar i hela produktlivscykeln, från idéutveckling och upphandling till drift och underhåll. Till sin hjälp har bolaget metoder som prövats och förfinats under snart 50 år, och analyser som görs med hjälp av deras egenutvecklade, världsledande programvarusvit Opus Suite. För Systecons kunder innebär det effektivare drift och underhåll, kostnader underkontroll, och framför allt: beslut som är grundade på fakta i stället för enbart magkänsla. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget opererar i flertal länder via samarbetspartners som säljer Systecons produkter i eget namn, eller som franchisetagare samt i egna dotterbolag.

Styrelseledamot

Styrelsen har beslutat att långsiktigt stärka upp sin kompetens för att hantera stora utmaningar som följer med den internationella expansionsplanen, hanteringen av den stora nordamerikanska marknaden, ett pågående teknikskifte från desktop till molnbaserade lösningar och en ny betalningsmodell byggd på löpande abonnemang. Det är
samtidigt av högsta vikt att slå vakt om det stora värde som finns i den nationella svensknordiska affären som i huvudsak är konsultinriktad. I denna spännande och expansiva fas har styrelsen beslutat om utökning med en ledamot som främst förväntas bidra med sin erfarenhet och kompetens relaterat till affärsutveckling och internationell expansion inom mjukvarusektorn. Utöver de formella övervakande förpliktelserna som faller på en styrelseledamot i ett aktiebolag, förväntas den nya styrelseledamoten bidra med ett kommersiellt perspektiv och god förståelse för verksamhetsutveckling.

Dina erfarenheter och kvalifikationer

• Erfarenhet av internationell expansion och etablering (gärna med fokus på den amerikanska marknaden)
• Bakgrund från mjukvaruföretag (gärna SAAS)
• Erfarenhet av styrelsearbete i kommersiell verksamhet
• Meriterande med kunskap och erfarenhet av legala frågor
• Meriterande med erfarenhet från försvarsindustrin
• Akademisk utbildningdbakgrund

Du som person

För att trivas och bidra i rollen bör du ha en utpräglad strategisk förmåga och vana att navigera I en snabbföränderlig och mångkulturell miljö. Du bör även vara energirik och drivande samtidigt som du sätter värde på struktur och
noggrannhet.

För mer information, kontakta K2 Search, Executive Search Consultant Arne Nordström, +46 706 989 200 eller Executive Search Specialist Stina Torell, +46 760 001 848. Ansök snarast då intervjuer och urval sker löpande. Dinansökan kommer att behandlas strikt konfidentiellt.