Vxl: +46(0)10-214 66 46
Utbildning

K2 Search Styrelseutbildning

Vill du rusta dina förmågor i strategisk bolagsstyrning och få aktuell kunskap kring gällande styrelseformalia? Ge dig själv en kvalitetsstämpel och bli en diplomerad styrelseledamot med K2 Search kvalitetssäkrade styrelseutbildning.

3 dagars styrelseutbildning

Diplomera dig som Styrelseledamot med strategiskt fokus. Utbildningen genomförs under två dagar digitalt och en dag fysiskt. Åtta-tio deltagare per utbildningstillfälle för maximalt utbyte.
Examinering för diplomering sker i grupp.

Pris: Kr 19.900:- per deltagare inkl. kursmaterial i digitalt format.

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

För vem?

Ökad kunskap om strategisk bolagsstyrning är en förutsättning för att leda bolag in i framtiden. Kunskap och förståelse gällande lagstiftning, förpliktelser och rättigheter i professionell bolagsstyrning är avgörande i ditt personliga ansvar som ägare, styrelseledamot eller VD.

Utbildningen vänder sig därför till dig som antingen är aktiv ägare, styrelseledamot eller VD i ett ägarlett bolag, eller till dig som är intresserad av att satsa på en karriär som professionell styrelseledamot. 

 

Metodik

Utbildningen bygger på gemensamt skapande genom gemensam dialog redan från start. Kombinationen av teori, praktik, gruppdiskussioner och reflektion försäkrar att du uppnår önskad förståelse inom varje specifikt kunskapsområde. Sista dagen deltar du i en workshop där du får testa din förmåga att tillsammans med andra jobba igenom ett simulerat styrelsecase. 

Alla dialoger sker i en konfidentiell och lugn omgivning för att skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela med sig av erfarenheter och lärdomar. 

Vad kommer du lära dig?

Dag 1 – Bolagsformalia och ansvar i bolagsstyrningen (digitalt)

 • De fyra bolagsorganen
 • ABL, policys och bolagsformalia
 • Ledamotens roll och förpliktelser
 • VD:s roll och förpliktelser
 • Det personliga ansvaret
 • Ordföranderollen
 • Styrelsemötets genomförande

Dag 2 –Bolagsstyrning kopplat till affären (digitalt)

 • Styrelsens sammansättning
 • Proaktivt styrelsearbete
 • Riskhantering
 • Vision och affärsidé
 • Affärsplanen
 • Målstyrning
 • Krisledning i styrelserummet

Dag 3 – Bolaget i det Nya Oförutsägbara (på plats)

 • Förändringsledning i styrelserummet
 • Företagskultur och ledarskap
 • Strategier & transformationer
 • Megatrenderna i omvärlden
 • Disruptiva omvärldsfaktorer
 • Proaktivt styrelsefokus i en disruptiv omvärld
 • Diplomering i grupp (workshop)

Hur sker diplomeringen?

Diplomeringen genomförs som en tre timmars workshop där du och andra deltagare formar en egen styrelse. Ni tar fram ett antal rekommendationer (år 1 – år 3) utifrån ett förutbestämt scenario och löser ett komplext läge i ett fingerat bolag. Här får ni verksamt träna era nyförvärvade kunskaper och förmågor, och agera tillsammans under press i aktivt styrelsearbete – precis som verkligheten kan te sig. Efter uppgiften är avslutad redovisar ni era rekommendationer och får i samband återkoppling och feedback från utbildningsledaren.

Om utbildningsledarna

Marlene Jegeborn (kursansvarig)

Marlene kommer från en entreprenörsfamilj där strategiskt styrelsearbete med professionell, extern styrelseordförande var norm. Marlene har i familjebolaget varit ägare och VD i 10 år med  erfarenhet av generationsskifte, turn-around och tillväxtresa.
Linkedin

Jenny Berge, vd för K2 Search och SalesOnly

Jenny är en styrelsemedlem med omfattande kompetens inom många områden och aktiv i Brilliants styrelse. Med över 30 års erfarenhet inom ledarskap, strategisk sälj och marknadsföring inom flera branscher besitter Jenny en djup förståelse för de nyckelkomponenter som krävs för att framgångsrikt driva en organisation.

Linkedin