Vxl: +46(0)10-214 66 46
Utbildning

K2 Search Styrelseutbildning

Vill du rusta dina förmågor i strategisk bolagsstyrning och få aktuell kunskap kring gällande styrelseformalia? Ge dig själv en kvalitetsstämpel och bli en diplomerad styrelseledamot med K2 Search kvalitetssäkrade styrelseutbildning.

3 dagars digital styrelseutbildning

Diplomera dig som Styrelseledamot med strategiskt fokus. Genomförs digitalt och fysiskt i grupper om 8-10 deltagare för maximalt utbyte.
Examinering för diplomering sker i grupp.

Pris: Kr 19.900:- per deltagare inkl. kursmaterial i digitalt format.

 

Stockholm

När: 13-14 mars (digitalt) och 16 mars (fysiskt). Var: Wise Group, Linnégatan 87, Stockholm. 

 

Malmö

När: 20-21 mars (digitalt) och 23 mars (fysiskt). Var: Wise Group, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

 

För vem?

Ökad kunskap om strategisk bolagsstyrning är en förutsättning för att leda bolag in i framtiden. Kunskap och förståelse gällande lagstiftning, förpliktelser och rättigheter i professionell bolagsstyrning är avgörande i ditt personliga ansvar som ägare, styrelseledamot eller VD.

Utbildningen vänder sig därför till dig som antingen är aktiv ägare, styrelseledamot eller VD i ett ägarlett bolag, eller till dig som är intresserad av att satsa på en karriär som professionell styrelseledamot. 

 

Metodik

Utbildningen bygger på gemensamt skapande genom gemensam dialog redan från start. Kombinationen av teori, praktik, gruppdiskussioner och reflektion försäkrar att du uppnår önskad förståelse inom varje specifikt kunskapsområde. Sista dagen deltar du i en workshop där du får testa din förmåga att tillsammans med andra jobba igenom ett simulerat styrelsecase. 

Alla dialoger sker i en konfidentiell och lugn omgivning för att skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela med sig av erfarenheter och lärdomar. 

Vad kommer du lära dig?

Dag 1 – Bolagsformalia och ansvar i bolagsstyrningen (digitalt)

 • De fyra bolagsorganen
 • ABL, policys och bolagsformalia
 • Ledamotens roll och förpliktelser
 • VD:s roll och förpliktelser
 • Det personliga ansvaret
 • Ordföranderollen
 • Styrelsemötets genomförande

Dag 2 –Bolagsstyrning kopplat till affären (digitalt)

 • Styrelsens sammansättning
 • Proaktivt styrelsearbete
 • Riskhantering
 • Vision och affärsidé
 • Affärsplanen
 • Målstyrning
 • Krisledning i styrelserummet

Dag 3 – Bolaget i det Nya Oförutsägbara (på plats)

 • Förändringsledning i styrelserummet
 • Företagskultur och ledarskap
 • Strategier & transformationer
 • Megatrenderna i omvärlden
 • Disruptiva omvärldsfaktorer
 • Proaktivt styrelsefokus i en disruptiv omvärld
 • Diplomering i grupp (workshop)

Hur sker diplomeringen?

Diplomeringen genomförs som en tre timmars workshop där du och andra deltagare formar en egen styrelse. Ni tar fram ett antal rekommendationer (år 1 – år 3) utifrån ett förutbestämt scenario och löser ett komplext läge i ett fingerat bolag. Här får ni verksamt träna era nyförvärvade kunskaper och förmågor, och agera tillsammans under press i aktivt styrelsearbete – precis som verkligheten kan te sig. Efter uppgiften är avslutad redovisar ni era rekommendationer och får i samband återkoppling och feedback från utbildningsledaren.

Om utbildningsledarna

Marlene Jegeborn (kursansvarig)

Marlene kommer från en entreprenörsfamilj där strategiskt styrelsearbete med professionell, extern styrelseordförande var norm. Marlene har i familjebolaget varit ägare och VD i 10 år med  erfarenhet av generationsskifte, turn-around och tillväxtresa.

Linkedin

Arne Nordström 

Kursen hålls tillsammans med Arne Nordström som har många års erfarenhet som operativ VD och ledande befattningshavare i såväl svensk som internationell verksamhet och över 15 års erfarenhet av rekrytering till och utvärdering av bolagsstyrelser.

Linkedin

Formulär

  Bokningen är bindande efter erlagd betalning som sker direkt efter erhållen bokningsbekräftelse och faktura. Kostnader för digitalt utbildningsmaterial som .pdf ingår. Alla priser exkl. moms.

  Vid avbokning:
  Mer än 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften
  Mer än 20 dagar före kursstart återbetalas 80% av kursavgiften
  Mer än 10 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften
  Mindre än 10 dagar före kursstart sker ingen återbetalning
  Överföring av platsen till annan person kan ske kostnadsfritt fram till dagen innan kursstart.