Vxl: 08-400 275 22
Tjänster

Board Recruitment & Assessment

Vi hjälper våra kunder med styrelserekrytering- och utvärdering utifrån bolagets strategiska och affärsmässiga mål. Våra verktyg för identifiering och utvärdering av potentiella styrelsekandidater är väldokumenterade och ger med mycket hög träffsäkerhet rätt person i rätt position – och bidrar även till att säkerställa en hållbar och diversifierad styrelsesammansättning.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av styrelse- och chefsrekrytering, inom allt ifrån startups, familjeföretag och ägarledda bolag till börsnoterade koncerner i de flesta branscher och företagskulturer. Tack vare vårt delägarskap i ett internationellt rekryteringsnätverk har vi tillgång till ett högkvalitativt nätverk av exekutiva ledare och styrelsepersoner i Sverige, Norden och internationellt.

Vi ingår som ett helägt dotterbolag i Nordens ledande HR-koncern Wise Group, vilket ger oss en unik kompetens även när det gäller att tillgodose styrelsens behov av specifik strategisk HR-kompetens. Våra konsulter inom styrelserekrytering har egen erfarenhet från styrelsearbete och operativt ledarskap i kombination med gedigen erfarenhet inom executive search.

 

Inför en styrelserekrytering – vår approach

Varje rekrytering är unik och börjar med en nulägesanalys och kartläggning av styrelsens utmaningar och strategiska mål med utgångspunkt i ägarens direktiv. I det här skedet tittar vi bland annat på affärsstrategin och hur denna förväntas påverka styrelsesammansättningen och hur den nuvarande styrelsesammansättningen rimmar med organisationens affärsmässiga och kulturella mål.

Målet med nulägesanalysen är att skapa en samsyn kring vilka behov den aktuella rekryteringen ska tillgodose. Det innebär allt ifrån att förstärka styrelsens övervakande funktioner till att skapa en gemensam kultur och kompetens som stöd och utmaning till den exekutiva ledningen, och som bidrar till att bolaget/organisationen når sin fulla affärs- eller verksamhetsmässiga potential. Vår stegvisa process tar utgångspunkt från den strategiska nulägesanalysen och börjar med utformning av en sökstrategi där vi kartlägger specifika branscher, utvalda befattningar och andra överenskomna specifika sökkriterier.

Vi säkerställer med hjälp av vår intervjumetodik och eventuella psykometriska tester att våra slutkandidater uppfyller kraven på erfarenhet, kompetens och kulturell match samt att de har ett genuint intresse och tid för ett aktivt deltagande i styrelsearbetet.

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar.

Tel. 08 400 275 22
Kontakta oss