Vxl: 010-209 97 22
Board Evaluation

Styrelseutvärdering för hållbar bolagsstyrning

En styrelse där ledamöter inte jobbar gemensamt i harmoni kan liknas med ett fotbollslag utan spelplan. För att kunna bygga struktur och ett effektivt lagarbete, behöver du få alla spelare att springa enligt planen – mot samma mål. Genom att utvärdera din styrelse, och indirekt ditt företag, får du viktiga insikter om styrelsens utvecklingspotential och ökar dess värdeskapande.

Få viktiga insikter om styrelsens utvecklingspotential och öka dess värdeskapande

Vårt digitala utvärderingsverktyg är en sofistikerad analysplattform som möjliggör en effektiv utvärdering av styrelser, vd:ar och ledningsgrupper. Verktyget är skapat för att främja transparens och en hållbar bolagsstyrning. Som en viktig del i utvärderingen levererar vi jämförelser och benchmarks mot relevanta företag och industrier från fler än 300 genomförda styrelseutvärderingar i ett stort antal branscher och industrier.

Grunden för våra utvärderingar ligger i att ställa rätt frågor till rätt personer. Våra frågor syftar till att identifiera förbättringsområden, skillnader i åsikter och prioriteringar i din styrelse. Innehållet är baserat på erfarenhet och insikter från tiotals år av arbete med styrelser och bolagsstyrningsfrågor, kombinerat med relevanta forskningsresultat och den expertis vi har samlat på oss genom åren. Utvärderingen mäter hur din styrelse och ditt företag levererar på de strategiska och affärsmässiga målen givet ägarens intentioner och direktiv, men även de företagskulturella aspekterna som är avgörande för att attrahera och behålla och utveckla motiverade och framgångsrika medarbetare. Specifika styrningsmodeller och omständigheter adresseras, samt omständigheter och kompetenser hos varje ledamot.

Så bidrar vår styrelseutvärdering till styrelsens utveckling

  • Identifierar användbara insikter om din styrelse, exempelvis kompetensluckor och överlappningar mellan styrelseledamöterna m.m.
  • Främjar öppenhet, agilitet och fokus på styrelsens agenda genom en faktabaserad dialog kring styrelsens sammansättning, arbetssätt och resultat
  • En intelligent översiktsvy där styrelsen gemensamt och enkelt tar till sig de viktigaste resultaten
  • Fokus på rätt saker genom ökad förståelse för vilka aspekter av styrelsearbetet som påverkar företagets strategier och mål på bästa sätt
  • Trend- och tendensspaning genom jämförelse av din styrelses resultat mot benchmarks, industristandarder eller tidigare års utvärderingar.

Leadership Assessment

Ledarskapsbedömning för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser. Läs mer

Executive Search

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Läs mer

Board Recruitment

Styrelserekrytering utifrån ditt bolags strategiska och affärsmässiga mål. Läs mer