Vxl: +46(0)10-214 66 46
Interim Enhetschef

Interim Enhetschef

Rickard har under större delen av sitt arbetsliv arbetat inom den offentliga sektorn. Där har han bland annat haft rollen som Enhetschef där han har haft personal-, resultat-/budget- och arbetsmiljöansvar. Rickard har haft ett personalansvar för både assistenter samt även för gruppchefer. Rickard har en kandidatutbildning i juridik. Rickard har haft ett interimt uppdrag som Chef för rättsenheterna arbetsliv samt samhällsliv. Även det innefattar resultat och budgetansvar samt personalansvar för tre gruppledare med totalt ca 15 jurister. Rickard ingår i myndighetens ledningsgrupp med ansvar för både strategiska frågor och att uppnå myndighetens mål. Uppdraget har inneburit mycket samarbete mellan olika enheter.

När Rickard arbetade som Enhetschef innebar det många kontakter med andra enhetschefer och han verkade för att sin enhet skulle bidra till att nå verksamhetens övergripande mål. Exempelvis fann han att enheterna arbetade väldigt olika i en viss del av processerna. Det gjorde att Rickard tog initiativ till att ge gruppcheferna i uppdrag att se över och enas kring ett gemensamt arbetssätt vilket ledde till ett bättre samarbete mellan enheterna och större möjligheter att få hjälp med att lösa uppgifter vid till exempel semestertider. Detta visar på att Rickard är lösningsfokuserad, med hög vilja att effektivisera och utveckla organisationen.

Interimskonsult:  27498

Branscher: Offentlig sektor

Utbildningsnivå: Kandidatprogram i juridik

Geografisk täckning: Stockholm

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar.

Tel. 08 400 275 22
Kontakta oss