Nu säkerställer Wise Group en högre träffsäkerhet och expertis för dig som kund och kandidat

K2 Search integreras med systerbolagen på Wise Group

Detta innebär att vi fortfarande levererar de tjänster som vi är kända för, men nu i ett ännu mer nischat och specialiserat sammanhang. Oavsett vad du söker efter, är vi här för att hjälpa till att matcha dina behov med rätt kompetens.

Våra tjänster flyttar

När du tar hjälp av oss på Wise Group får du tillgång till all den kompetens du behöver, snabbt och enkelt men utan tappa kvalitet. Hur kan vi hjälpa dig idag? Här nedan hittar du specialistbolag inom vår koncern som kan stötta dig i det kompetensbehovet du har!

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom försäljning samt operativa/affärsnära VD:ar.

 • VD
 • COO
 • Säljdirektör

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom IT.

 • CTO
 • CIO
 • IT-chef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom chefer och specialister.

 • Hållbarhetschef
 • Inköpschef
 • Logistikchef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi.

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom marknad, kommunikation och PR.

 • CMO
 • Marknadsdirektör
 • Kommunikationschef

Varför K2 Search gör denna förflyttning

Under de senaste åren har vi sett en förflyttning i hur företag vill rekrytera och ta in konsulter. Vi märker också en ökad efterfrågan bland våra kandidater på en djupare förståelse för deras specialisering och yrkesgrupp.

Wise Group har alltid haft som riktning och mål att skapa specialistbolag. Vi är övertygade om att specialiserade företag och varumärken, med sin unika identitet och expertis, har de bästa förutsättningarna att skapa och utveckla relationer med individer inom deras specifika område.

Våra tjänster flyttar

Är du redo för nästa steg i karriären? Här nedan hittar du specialistbolag inom vår koncern som kan stötta dig i dina karriärdrömmar!

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom försäljning samt operativa/affärsnära VD:ar.

 • VD
 • COO
 • Säljdirektör

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom IT.

 • CTO
 • CIO
 • IT-chef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom chefer och specialister.

 • Hållbarhetschef
 • Inköpschef
 • Logistikchef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi.

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef

Specialister på rekrytering och konsultlösningar inom marknad, kommunikation och PR.

 • CMO
 • Marknadsdirektör
 • Kommunikationschef