Vxl: 08-400 275 22
Om K2 Search

Om oss

450 rekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. Merparten av våra uppdrag kommer från långvariga kunder och deras vidare rekommendationer. Vår strävan är alltid att vara en långsiktig samarbetspartner i byggandet av framgångsrika företag.

K2 Search har sedan 1996 hjälpt företag i Norden att överträffa sina affärsmål genom kvalificerad Executive Search, Interim Management och Leadership Assessment på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå. Vi strävar efter att i varje läge utmana våra kunder för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som bäst tar bolaget mot och förbi sina mål. Det gör vi genom en kvalificerad rekryteringsprocess, djupa branschkunskaper och egen erfarenhet av ledande positioner. Sedan augusti 2007 ingår K2 Search i Wise Group AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Small Cap. I gruppen ingår våra systerbolag Wise Consulting, Wise Professionals, Wise IT, Brilliant, Edge HR och SalesOnly.

Challenging the conventional

Vi utmanar och utvecklar organisationer genom att tillhandahålla nya perspektiv och tankesätt. Som Executive Search-partner ifrågasätter vi invanda strukturer och antaganden hos våra kunder. Internt har vi samma förhållningssätt till våra egna metoder och invanda beteenden. Vi utmanar kontinuerligt alla steg i våra processer och hittar nya tillvägagångssätt. På så sätt ökar vi hela tiden kvaliteten och effektiviteten i vår egen leverans samt värdet vi tillför våra uppdragsgivare.

Discovering great leaders

Vår kärnaffär är och kommer att fortsätta vara rekrytering av kompetenta ledare. Att identifiera och etablera kontakt med potentiella ledare har aldrig varit lika lätt som idag. Men att göra en kvalitativ och djupgående analys av rollen och organisationen, att utvärdera och göra ett kompetensbaserat urval av relevanta kandidater och förutse deras framtida prestation i rollen, är mycket svårare. Vi lutar oss mot vår gedigna rekryteringserfarenhet, mot vetenskap och våra kraftfulla testverktyg, för att fortsätta göra det vi gör bäst: upptäcka exceptionella ledare.

Improving the lives of many

En väl genomförd rekrytering har potential att skapa stora ringar på vattnet och positiva effekter långt utanför ledningsgruppen där vår uppdragsgivare finns. Genom att tillsätta rätt ledare på rätt plats förbättrar vi inte bara vardagen och livet för ledaren och dennes familj, utan även för de närmsta kollegorna, övriga kollegor i bolaget samt deras närstående. Vi bidrar på så sätt till ett produktivt, välmående och hållbart samhälle och näringsliv. Inom vår egen organisation arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår kultur och arbetsmiljö, med strävan att alla våra medarbetare ska ha den bästa tiden i sin karriär.

Ord från VD

Jonas Konstantinov - Managing Director

"K2 Search offers services within Executive Search, Interim Management and Leadership Assessment for Nordic organisations. We believe in good leadership characterised by empathy, professionalism, equal treatment and clear visions. Our customers, candidates and colleagues should see that this is what guides us every day in our work going forward. In order to be a relevant player in our industry now and in the future, I am also convinced that we need to contribute more to our customers’ business goals than was previously the case in the industry. When you meet a consultant from K2 Search, you should meet a competent and committed advisor in both leadership and business skills."

Medarbetare

Läs mer om våra medarbetare här. Läs mer

Tjänster

Läs mer om vårt erbjudande här. Läs mer

Branschområden

Läs mer om våra branschområden här. Läs mer

We challenge the conventional
discover great HR leaders
to improve the lives of many.

Executive Search • Leadership Assessment • Board and Advisory Board Recruitment