Vxl: +46(0)10-214 66 46
Om K2 Search

Om oss

K2 Search är ett av Nordens ledande företag inom Executive Search, Interim Management och Leadership Assessment. Som medlemmar i CFR Global Executive Search hjälper vi även våra nordiska kunder i internationella rekryteringar världen över, liksom internationella företag med rekryteringsbehov i Norden.

Sedan starten 1996 har K2 Search hjälpt företag i Norden att överträffa sina affärsmål genom kvalificerad Executive Search, Interim Management, Board Recruitment och Leadership Assessment på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå.

Vi gör runt 250 chefsrekryteringar om året och merparten av våra uppdrag kommer från långvariga kunder och deras vidare rekommendationer. Vi strävar efter att i varje läge utmana våra kunder för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som bäst tar bolaget mot och förbi sina mål. Det gör vi genom en kvalificerad rekryteringsprocess, djupa branschkunskaper och egen erfarenhet av ledande positioner.

K2 Search är en del av Wise Group AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Small Cap. I gruppen ingår våra systerbolag Wise Consulting, Wise Professionals, Wise IT och SalesOnly.

Challenging the conventional

Vi utmanar och utvecklar organisationer genom att tillhandahålla nya perspektiv och tankesätt. Som Executive Search-partner ifrågasätter vi invanda strukturer och antaganden hos våra kunder. Internt har vi samma förhållningssätt till våra egna metoder och invanda beteenden. Vi utmanar kontinuerligt alla steg i våra processer och hittar nya tillvägagångssätt. På så sätt ökar vi hela tiden kvaliteten och effektiviteten i vår egen leverans samt värdet vi tillför våra uppdragsgivare.

Discovering great leaders

Vår kärnaffär är och kommer att fortsätta vara rekrytering av kompetenta ledare. Att identifiera och etablera kontakt med potentiella ledare har aldrig varit lika lätt som idag. Men att göra en kvalitativ och djupgående analys av rollen och organisationen, att utvärdera och göra ett kompetensbaserat urval av relevanta kandidater och förutse deras framtida prestation i rollen, är mycket svårare. Vi lutar oss mot vår gedigna rekryteringserfarenhet, mot vetenskap och våra kraftfulla testverktyg, för att fortsätta göra det vi gör bäst: upptäcka exceptionella ledare.

Improving the lives of many

En väl genomförd rekrytering har potential att skapa stora ringar på vattnet och positiva effekter långt utanför ledningsgruppen där vår uppdragsgivare finns. Genom att tillsätta rätt ledare på rätt plats förbättrar vi inte bara vardagen och livet för ledaren och dennes familj, utan även för de närmsta kollegorna, övriga kollegor i bolaget samt deras närstående. Vi bidrar på så sätt till ett produktivt, välmående och hållbart samhälle och näringsliv. Inom vår egen organisation arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår kultur och arbetsmiljö, med strävan att alla våra medarbetare ska ha den bästa tiden i sin karriär.

Medarbetare

Läs mer om våra medarbetare här. Läs mer

Tjänster

Läs mer om vårt erbjudande här. Läs mer

Branschområden

Läs mer om våra branschområden här. Läs mer