Vxl: +46(0)10-214 66 46
Branscher

Healthcare

Nordens viktigaste uppdrag?

Inom välfärdssektorn är behovet av kvalificerade medarbetare ständigt stort. Vi lever allt längre och hos välfärdens arbetsgivare är behovet av kompetens stort och det väntas öka särskilt snabbt efter år 2020. Pensionsavgångar står för en stor del av rekryteringsbehovet och många arbetsgivare konkurrerar om de bästa medarbetarna för att kunna erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet. Rekryteringsbehovet påverkas även av en rad andra faktorer som ökad globalisering, konjunkturförändringar och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. K2 Search har mångårig erfarenhet av att rekrytera ledande roller där ledarskap, kompetens, kvalitet och bemötande står centrum.

Våra kunder finns i privat såväl som offentlig sektor, inom sjukvård, äldrevård, LSS och HVB. Vi erbjuder som rekryteringspartner högkvalitativa och professionella processer avseende roller där vår metod tydligt tillför värde för vår uppdragsgivare såsom rekrytering av VD, verksamhetschef, regionchef, omsorgschef, föreståndare, affärsområdeschef och primärvårdschef.

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss