Vxl: +46(0)10-214 66 46
Branscher

Business & Professional Services

I ett näringsliv och ett samhälle som blir allt mer komplext, från styrning och reglering av våra hus och boendemiljöer till förväntningar och krav på snabba leveranser av varor och tjänster, kvalificerad rådgivning och specialiststöd, både för företag och privatkunder, så växer och utvecklas tjänstesektorn snabbt.

Självklart drivs utvecklingen på av den snabba tekniska och digitala transformationen. De nya förutsättningarna ställer inte bara nya och förändrade krav på de som arbetar inom tjänstesektorn, de skapar möjligheter för nya erbjudanden, paketeringar och leveransmetoder, och även en lång rad nya arbetstillfällen, funktioner och roller skapas.

Vi är en erfaren och kvalificerad partner för företag och organisationer i skapandet av konkurrenskraftiga verksamheter. Grunden för detta är konsulter med stor egen erfarenhet från olika delar av den kvalificerade tjänstesektorn och ett omfattande nätverk av kvalificerade kandidater.

 

Vi rekryterar framgångsrika ledare på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå i hela tjänstesektorn, t ex inom:

  • Logistik, 3PL/4PL
  • Facility Management (FM)
  • Management Consulting
  • Business Intelligence & Big Data
  • Säkerhet
  • Digitala tjänster
  • IT-tjänster såsom IT Consulting, systemintegration, Outsourcing, managerade tjänster och SaaS

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss