Vxl: 08-400 275 22
Tjänster

Leadership Assessment

Vår ledarskapsbedömning kan användas både för att få en bild av en individ och av en grupp. Den är mycket lämplig vid rekryteringar, urval, utvärderingar och i samband med förändringsprocesser.

Ledarskap har betydelse. Särskilt i tider som dessa när chefer måste navigera i alltmer osäker terräng. Dåligt ledarskap kan få svåra följder i form av förlorade kunder, tappad produktivitet, försämrad arbetsmiljö, hög personalomsättning eller energiläckage i organisationen. Bra ledarskap driver engagemang och engagemang driver i sin tur prestation. Det leder till framgångsrika företag och organisationer. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt ledare genom vår gedigna erfarenhet av ledarskapsbedömningar och chefsrekrytering i kombination med marknadens vassaste testverktyg. Utifrån våra bedömningar kan vi erbjuda skarpa beslutsunderlag som ger djup förståelse om avgörande aspekter:

  • Hur fungerar chefen till vardags?
  • Vilka beteenden visar sig under press?
  • Hur snabbt kan chefen sätta sig in i helt nya frågor?
  • Hur tar chefen till sig information?
  • Hur fattar chefen beslut?
  • Hur reagerar chefen på feedback på sina beslut om besluten visar sig vara fel?
  • Vilka är chefens drivkrafter?

Är du i behov av ledarskapsbedömning?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss

We challenge the conventional
discover great HR leaders
to improve the lives of many.

Executive Search • Leadership Assessment • Board and Advisory Board Recruitment