Vxl: +46(0)10-214 66 46
Tjänster

Leadership Assessment

Välmående organisationer börjar med välmående ledare. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt ledare genom vår gedigna erfarenhet av ledarskapsbedömningar och chefsrekrytering i kombination med marknadens vassaste testverktyg. Leadership assessment kan användas både för att få en bild av en individ och av en grupp, och är mycket lämpligt vid rekryteringar, urval, utvärderingar och i samband med förändringsprocesser.

Ledarskap har betydelse. Särskilt i tider som dessa när chefer måste navigera i alltmer osäker terräng. Dåligt ledarskap kan få svåra följder i form av förlorade kunder, tappad produktivitet, försämrad arbetsmiljö, hög personalomsättning eller energiläckage i organisationen. Bra ledarskap driver engagemang och engagemang driver i sin tur prestation. Det leder till framgångsrika företag och organisationer. Genom att förstå dina styrkor och utvecklingsområden så kan du utveckla ditt självledarskap så du blir en ännu bättre ledare.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med leadership assessment? Läs vår artikel: Analys äter nätverk till frukost.

Utifrån våra bedömningar kan vi erbjuda skarpa beslutsunderlag och insikter om avgörande aspekter:

  • Hur fungerar chefen till vardags?
  • Vilka beteenden visar sig under press?
  • Hur snabbt kan chefen sätta sig in i helt nya frågor?
  • Hur tar chefen till sig information?
  • Hur fattar chefen beslut?
  • Hur reagerar chefen på feedback på sina beslut om besluten visar sig vara fel?
  • Vilka är chefens drivkrafter?
K2 Search Leadership Assessment