Vxl: 08-400 275 22
Branscher

Våra branschområden

Oavsett storlek, geografisk placering eller bransch; så ställs våra kunder inför samma frågor. Hur rekryterar vi ledare som tar oss mot framgång? Hur rekryterar vi ledare som är rätt för oss; som förstår våra utmaningar och vår miljö? Och hur rekryterar vi ledare som kan använda sina kompetenser och sin erfarenhet för att lyfta vår verksamhet, och som inte bara passar in i vår kultur, utan engagerat adderar till den?

HR Executive - behov av senior HR-kompetens?

HR Executive är en del av K2 Search AB. Då vi också är en del av Sveriges största koncern inom personal- och HR-tjänster; Wise Group, har vi en unik plattform för att kunna tillhandahålla det djupaste och bredaste erbjudandet inom rekrytering av nordiska HR-ledare. Vi assisterar allt från start-ups till storbolag, som har behov av HR-kompetens på ledningsgrupps- och styrelsenivå och som ser humankapital som en avgörande konkurrensfördel. Vi erbjuder Executive Search, Advisory Board recruitment och Leadership Assessment av seniora HR-ledare.
Hemsida