Vxl: +46(0)10-214 66 46
Tjänster

Board Recruitment & Evaluation

Vi hjälper våra kunder med styrelserekrytering- och utvärdering utifrån bolagets strategiska och affärsmässiga mål. Våra verktyg för identifiering och utvärdering av potentiella styrelsekandidater är väldokumenterade och ger med mycket hög träffsäkerhet rätt person i rätt position – och bidrar även till att säkerställa en hållbar och diversifierad styrelsesammansättning.

Inför en styrelserekrytering – vår process

Varje rekrytering är unik och börjar med en nulägesanalys och kartläggning av styrelsens utmaningar och strategiska mål med utgångspunkt i ägarens direktiv. I det här skedet tittar vi bland annat på affärsstrategin och hur denna förväntas påverka styrelsesammansättningen och hur den nuvarande styrelsesammansättningen rimmar med organisationens affärsmässiga och kulturella mål.

Målet med nulägesanalysen är att skapa en samsyn kring vilka behov den aktuella rekryteringen ska tillgodose. Det innebär allt ifrån att förstärka styrelsens övervakande funktioner till att skapa en gemensam kultur och kompetens som stöd och utmaning till den exekutiva ledningen, och som bidrar till att bolaget/organisationen når sin fulla affärs- eller verksamhetsmässiga potential. Vår stegvisa process tar utgångspunkt från den strategiska nulägesanalysen och börjar med utformning av en sökstrategi där vi kartlägger specifika branscher, utvalda befattningar och andra överenskomna specifika sökkriterier.

Vi säkerställer med hjälp av vår intervjumetodik och eventuella psykometriska tester att våra slutkandidater uppfyller kraven på erfarenhet, kompetens och kulturell match samt att de har ett genuint intresse och tid för ett aktivt deltagande i styrelsearbetet.

Vill du lära dig mer om vägen till en framgångsrik styrelserekrytering? Här presenterar vi 5 steg för att lyckas!

Är du intresserad av att arbeta i styrelse? Registrera dig här så har vi dig enklare i åtanke vid nästa styrelsetillsättning.

Board Evaluation

Identifierar styrelsens utvecklingspotential och ökar styrelsens värdeskapande. Läs mer

Executive Search

Nordens ledande Executive Search-bolag sedan starten 1996. Läs mer

Leadership Assessment

Ledarskapsbedömning för rekryterings- och urvalsprocesser. Läs mer