Vxl: 08-400 275 22
Tjänster

Vårt erbjudande

Vi har, sedan vår start 1996, rekryterat och rådgivit ledare och ledningsgrupper inom näringsliv, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Vi skapar värde för våra kunder genom en kombination av djup branscherfarenhet, validerade processer och en stor förståelse för de utmaningar som dagens ledare ställs inför. Vi har konsulterna, kompetensen och erfarenheten för att rekrytera er nästa ledare.

Executive Search

Klassisk Executive Search med ett modernt tillvägagångssätt. Vi hittar ledare som är rätt för din organisation. Läs mer

Interim Management

Interima chefer för tillfälliga uppdrag. Specifika kompetenser och erfarenheter på kort varsel. Läs mer

Leadership Assessment

Ledarskapsbedömning för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser. Läs mer

We challenge the conventional
discover great HR leaders
to improve the lives of many.

Executive Search • Leadership Assessment • Board and Advisory Board Recruitment