Vxl: +46(0)10-214 66 46
Branscher

Life Science

Läkemedels- och sjukvårdsindustrin står inför stora resurs- och kompetensutmaningar kopplande till ett flertal globala trender.

En växande äldre befolkning med nya och komplexa vård- och omsorgsbehov. Innovationstakten i forskning och utveckling av nya och mer specialiserade behandlingsformer går allt snabbare och leder till nya utmaningar kring och tillgänglighet och finansiering. Digitaliseringen av stora delar av sjukvårdssektorn påverkar såväl vårdpersonal som administrativa funktioner i och kring vården. Sammantaget ställer ett antal parallella trender nya krav på specialistkompetens och ledarskap inom hälso- och sjukvårdssektorn. En nära samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, patienter och industri, är avgörande för att förverkliga målet att i slutändan förbättra människors hälsa. Våra konsulter har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge råd kring och utföra branschspecifika seniora rekryteringsuppdrag och ledarskapsutvärderingar. Vi har på senare tid framgångsrikt bidragit till rekrytering av roller såsom General Manager/VD, Clinical Director, Business Unit Manager, Business Development Director, Investment Manager Life Science, Pharmaceutical Affairs Manager, Clinical Research Manager, Medical Director, Director R&D, Head of Analytical Development, Medical Science Liason Manager och Quality Director inom följande branschspecifika områden:

  • Läkemedel
  • Bioteknologi
  • Medicinteknik
  • Diagnostik och laboratorieinstrument
  • Hälso- och sjukvård
  • E-hälsa & Digitalisering

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss