Vxl: +46(0)10-214 66 46
Branscher

Consumer & Retail

Tekniska och digitala framsteg påverkar alla aktörer inom handeln. Sättet vi konsumerar på förändras i grunden, genom mobila betalningslösningar, social shopping, digitala kundklubbar, shoppingappar, jämförelsesajter och konsumentmarknadsföring via bloggare och influencers.
För företag med konsumentprodukter eller -tjänster är detta paradigmskifte antingen en stor utmaning eller en fantastisk möjlighet för de aktörer som har kapacitet att anamma nya tekniska lösningar och kan omfamna en förändrad kundresa.

Förändrade konsumentbeteenden

Det är tveklöst så att våra konsumentbeteenden förändras i snabb takt och att den tidigare framgångsrika strategin att etablera en butik och invänta kunderna inte längre håller.

Idag är det konsumenterna som definierar shoppingupplevelsen. Därför kan detaljhandelsföretagen inte längre arbeta i silos med varukategorier eller säljkanaler åtskilda. De måste koordineras och samverka (Forbes Retail Trends 2018).

Teknik

Teknik står numera självklart i centrum för konsumenternas förväntningar när de handlar, tillsammans med upplevelse och samhörighet. Sammanhang och utbyte mellan konsumenter bli allt viktigare när överflödet av tillgängliga produkter växer. Kunder som delar specifika intressen kan sammanföras kring en viss produkt, och på så sätt har företagen i detta en möjlighet att skapa sammanhang där människor möts.

Att konsumenter nås av skräddarsydda produkter och tjänster är ytterligare en trend inom detaljhandeln som under de senaste åren utvecklats markant. Det kan handla om algoritmer som baserat på besökaren beteenden, genererar skräddarsydda erbjudanden eller innehåll, men också möjligheten att i mindre eller större skala skräddarsy en produkt med en personlig prägel. De trevande försöken ersätts succesivt med mer avancerad och pricksäker teknik.

En förutsättning för att kunna erbjuda smartare och mer skräddarsydda erbjudanden, är att handlaren har relevant data. Big Data. Enligt rapporten “The State of Fashion 2018”, från McKinsey & Company och The Business of Fashion, behöver företag inom framförallt modebranschen, förstå att autenticitet och det individuella uttrycket är det som kunder sätter högst värde på. Därför behöver företagen använda data för att ge specialanpassade rekommendationer, engagera influencers och anpassa den individuella upplevelsen.

Den fysiska butiken fortsätter att vara ett viktigt skyltfönster

Intressant nog innebär det stora fokuset på teknik att den fysiska upplevelsen i butik, många gånger blir avgörande för ett företags framgång. Det digitala förstärker den analoga upplevelsen och vice versa, och utmaningen består i att kunna hantera dessa skilda koncept samtidigt. Butiksupplevelsen blir det ultimata komplementet till e-handeln, åtminstone om handlaren kan skapa minnesvärda upplevelser. Som konsument kräver du att mötas av ett riktigt bra utbud och professionell personal, samt olika evenemang där du uppmuntras att köpa produkter men som också är underhållande utan att du känner dig tvingad att handla.

Fler företag kommer också att börja sälja direkt till konsument utan att gå via återförsäljare. Det gäller livsmedel likväl som andra produkter, eftersom handlaren vill ha bättre kontroll över sitt varumärke och möjligheten att kunna fånga upp kundernas förväntningar och feedback direkt.

Olika samarbeten, som går bortom det vi sett tidigare, är också en trend som överraskar och inspirerar konsumenter och får företag att sticka ut.

Hälsotrenden fortsätter också – för många är hälsa den nya lyxen och något vi gärna visar upp, inte minst i sociala medier.

Våra köpbeteenden förändras också utifrån perspektivet att hyra, dela och abonnera i högre utsträckning och på fler områden än förut, t ex att köpa hotellrum, ny bil eller handla närodlad mat.

För våra kunder är hanteringen av dessa komplexa, motstridiga, inspirerande och utmanande trender en förutsättning för att finnas till i framtiden.

Vår roll

Som Executive Search-företag ser vi på K2 Search en bransch i stor förändring, där erfarenheter och kompetenser i många fall behöver tas från andra branscher, och där ledarskap, affärslogik och kultur ibland behöver utmanas i grunden. För att hantera de krav konsumenter ställer behöver företag vara mottagliga för det disruptiva, och att våga utmana de sanningar man länge varit framgångsrik med. Tillsammans med våra uppdragsgivare diskuterar vi framtiden, och vilken typ av specialistkunskaper som krävs för att möta den, samt vilka kompetenser som definierar en framgångsrik förändringsledare.

Kanske är det en ny VD som ska ta över efter grundaren, eller en första CFO eller HR-chef. Hur säkrar man att det som definierar startupföretaget på ett smidigt sätt överförs till den större organisationen? Vilka krav ställer det på ledarskapet, visionsförmedlingen och kommunikationsförmågan?

Kanske är det istället den globala, traditionstyngda organisationen, som ser uppstickare som väldigt snabbt tar en viktig del av marknaden. Hur förändrar man en kultur att bli mer snabbfotad och förändringsbenägen, samtidigt som de viktiga värdena behålls och förstärks?

Inom området Consumer & Retail rekryterar vi roller som:

  • General Manager/VD
  • Försäljningsdirektör
  • Försäljningschef
  • Inköps- och logistikchef
  • E-commerce Manager
  • Kundservicechef

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss