Vxl: +46(0)10-214 66 46
Tjänster

Executive Search

Runt 250 chefsrekryteringar om året gör oss till ett av Nordens ledande Executive Search-företag. K2 Search har sedan 1996 hjälpt företag i Norden att hitta och rekrytera rätt ledare till rätt position genom kvalificerad Executive Search inom olika branscher och funktioner. Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen.

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål. För varje Executive Search-projekt upprättar vi en searchstrategi som baseras på information som är unik för det specifika uppdraget. Genom att kombinera våra interna nätverk med ett aktivt kartläggande av potentiella kandidater utanför dessa exponeras kunden och företaget mot rätt målgrupp. Varje kandidatkontakt innebär en införsäljning av företaget som stärker befintligt employer branding-arbete.

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Det är ofta en viktig uppgift att på dagens arbetsmarknad vidga både arbetsgivares och kandidaters vyer och gå bortom det självklara för att det ska bli bästa möjliga matchning mellan organisation, roll och kandidat. Här spelar K2 Search en viktig roll i att analysera och jämföra branscher och organisationer, och att därmed säkra ett kreativt och heltäckande searcharbete. En gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position.

Våra konsulter har egen linjechefserfarenhet från olika branscher och förstår de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen. Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen.