Vxl: 08-400 275 22
Tjänster

Executive Search

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål.

Sedan 1996 har vi utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Våra konsulter har egen linjechefserfarenhet från olika branscher och förstår de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen. Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen.

En gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position.

Läs mer nedan om de branscher våra kunder verkar inom.