Vxl: +46(0)10-214 66 46
Branscher

Education

K2 Search har konsulter med operativ erfarenhet från skolledning samt gedigen erfarenhet av rekrytering av nyckelfunktioner där ledarskapet är i fokus.

Grundskolan och utbildningsväsendet i stort står i och inför stora utmaningar när det gäller att attrahera och rekrytera rätt kompetens för dessa samhällskritiska nyckelpositioner. Stora pensionsavgångar, många personer som lämnar yrket samt för få nyutexaminerade ligger till grund för detta. Skolledare har idag ett mycket komplext uppdrag där stor del av tiden läggs på att rekrytera rätt medarbetare, tid som istället kan läggas på huvuduppdraget; leda och utveckla skolan och dess pedagogiska arbete.

Våra kunder verkar inom förskola, grundskola, universitet, högskolor, vuxenutbildning och övriga utbildningsorganisationer. Vi erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva processer avseende roller där vår metod tydligt tillför värde för vår uppdragsgivare. Vi rekryterar roller till skolledningen som t ex förskolechef, rektor, biträdande rektor, prefekt, föreståndare m.fl. och affärsnära roller som t ex regionchef, verksamhetschef och affärsområdeschef.

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss så återkommer vi inom 24 timmar.
Kontakta oss