Vxl: +46(0)10-214 66 46
Tjänster

Interim Management

Vi hjälper er med en snabb tillsättning av en erfaren interimschef, utifrån era behov och önskemål. Interim Management har vuxit stort och har blivit ett självklart val för många organisationer då behov av extern kompetens uppstår på ledningsnivå. För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. En interimslösning är även ett bra alternativ när ni inte kan anställa.

Förenklat innebär interim management att hyra in en chef. Interim Management är en tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag. Interim management handlar främst om roller på ledningsgruppsnivå, men kan även vara personer som rapporterar direkt till ledningsgrupp. En interimschef är en rutinerad och trygg källa av kunskap som snabbt kan sätta sig in i verksamheten. Det handlar om operativa ledare som kommer springande in i uppdraget och vet vad som ska göras.

Hur arbetar K2 Search?

Vi arbetar med samma headhunting & search-metod för att tillsätta ett uppdrag inom Interim Management, som för att tillsätta en permanent tjänst genom Executive Search. Vår sök- och urvalsprocess omfattar kartläggning av tillgänglig kompetens på marknaden och i vårt befintliga nätverk, samt omfattande sökning i olika typer av nätverk för att snabbt hitta tillgängliga interima chefer på marknaden. Givetvis ingår gedigen referenstagning. Även bakgrundskontroller och tester kan ingå om uppdraget kräver detta. Vår arbetsmetodik säkerställer att våra uppdragsgivare får interimschefer som snabbt kan komma på plats och leverera från dag ett.

När passar Interim Management bäst?

Ofta handlar det om att snabbt få in en operativ ledare för att täcka upp för ett oplanerat resursbortfall, exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet eller när en nyckelposition slutar med kort varsel. Många av våra kunder väljer att ta in en interimschef i väntan på en permanent rekrytering, då man inte alltid vet exakt vilka kompetenser man vill eller behöver anställa.

Det kan även handla om att företaget växer eller står inför ett förvärv och behöver fylla en chefsbefattning snabbt, eller att företaget siktar på börsnotering och behöver få in ny kompetens. Det kan också handla om en turnaround-situation, att vända förlust till vinst.

Hur kan en interim chef stötta er verksamhet?

Vi har stor respekt och förståelse för att det är svårt att vara kund idag. Vi har ett stort fokus på vårt kundlöfte och på att våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dem i de svåraste situationerna. Vi har löpande dialog under tillsättningens gång och arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för varje enskild situation. Hos oss får våra kunder arbeta med seniora rekryteringskonsulter som kan guida i rätt riktning och hitta rätt lösning för det specifika läge organisationen befinner sig i.

  • Förändringsprojekt, när du vill förändra den interna kulturen i organisationen
  • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
  • Vid implementering av nya system
  • Om du vill lösa en problembild på projektbasis
  • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång
  • Hög arbetsbelastning

När ska man hyra en chef?

Interim Management växer snabbt och allt fler företag inser värdet i att hyra in en chef för tidsbegränsade uppdrag. Läs mer

Tillsatta uppdrag

Läs mer om våra referensuppdrag där vi har hjälpt våra kunder med interimskonsulter. Läs mer

Vill du bli interimschef?

Detta behöver du tänka på om du vill arbeta som interimschef. Läs mer

Gå med i K2 Search nätverk för interimschefer

Genom att ingå i vårt nätverk för interimschefer finns du på vår radar när behovet av en interim lösning uppstår hos våra kunder.
Registrera ditt cv hos oss idag!

Söker ditt företag en ny ledare?

Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar.

Tel. 010-209 97 22
Kontakta oss