Vxl: 08-400 275 22
Tjänster

Interim Management

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Att anlita en interim ledare, interimschef, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.

Interimskonsulter

Vi som arbetar på K2 Search Interim Management träffar löpande interimskonsulter som vi bygger relation med. Läs mer

Tillsatta uppdrag

Läs mer om våra referensuppdrag där vi har hjälpt våra kunder med interimskonsulter. Läs mer

Aktuella uppdrag

Se vilka aktuella uppdrag och tjänster vi har. Läs mer

När Interim Management?

Vi är rätt partner och Interim Management ofta rätt tjänst när våra kunder ställs inför:

 • personella förändringar
 • organisationsförändringar
 • specifika projekt
 • längre sjukdom eller föräldraledighet
 • generationsskifte
 • internationalisering
 • börsintroduktion
 • fusion

Vi arbetar med interima chefs- och ledaruppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. Det är ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.

Vad är Interim Management?

Interim Management är, enkelt uttryckt, en tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag/uppgift. Interim Management har vuxit stort och har blivit ett självklart val för många organisationer då behov av extern kompetens uppstår på ledningsnivå. En Interim chef är en trygg källa av kunskap, expertis och som:

 • är snabb i analys och utvärdering
 • har kapacitet att snabbt definiera en operativ plan
 • har förmåga att motivera medarbetare
 • når uppsatta mål
 • lämnar över ett resultat och handlingsplan till sin efterträdare/uppdragsgivare

Hur arbetar K2 Search?

Vi arbetar med samma headhunting & search-metod för att tillsätta ett uppdrag inom Interim Management, som för att tillsätta en permanent tjänst genom Executive Search.  Vår sök- och urvalsprocess omfattar bl. a kartläggning av tillgänglig kompetens på marknaden och i vårt befintliga nätverk från tidigare uppdrag, samt omfattande sökning i olika typer av nätverk, för att snabbt hitta tillgängliga interima chefer på marknaden. Givetvis ingår gedigen referenstagning. Även bakgrundskontroller och tester kan ingå om uppdraget kräver detta. Vår arbetsmetodik säkerställer att våra uppdragsgivare får interima chefer som snabbt kan komma på plats och leverera från dag ett.

Vi tror på transparens

Vi har stor respekt och förståelse för att det är svårt att vara kund idag. Vi har ett stort fokus på vårt kundlöfte och på att våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dem i de svåraste situationerna. Vi har löpande dialog under tillsättningens gång och arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för varje enskild situation. Hos oss får våra kunder arbeta med seniora rekryteringskonsulter som kan guida i rätt riktning och hitta rätt lösning för det specifika läge organisationen befinner sig i.

 • Förändringsprojekt, när du vill förändra den interna kulturen i organisationen
 • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
 • Vid implementering av nya system
 • Om du vill lösa en problembild på projektbasis
 • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång
 • Hög arbetsbelastning

Vi tror på nätverk

K2 Searchs mission är att ge våra kunder bästa tänkbara service. Vi går den ”extra milen” för att ge både våra kunder och interima chefer ett tryggt och säkert stöd – före, under och efter uppdraget . K2 Interim Management arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom K2 Search samt med övriga Wise Group. Vi har under de senaste tjugo åren byggt ett starkt kontaktnät av erfarna ledare som snabbt kan sätta sig in i olika problemställningar. Vi bygger förtroendefulla relationer – både med våra kunder och med våra kandidater. Struktur, ordning, kunskap, snabbhet, nyfikenhet och passion är nyckelord för att skapa nöjda kunder och nöjda interimskonsulter.

Urval av tidigare uppdrag:

Interim CFO – Fastighetsutvecklingsföretag

Medelstort fastighetsutvecklingsbolag inom kommersiella fastigheter likväl som bostäder har anställt en CFO som är helt ny för den typen av roll. Företaget väljer att anlita en Senior Interim CFO under en period om 6 månader för att dels agera mentor till personen som är ny i sin roll och dels se över processer och arbetssätt samt arbeta med strategiska frågor kopplade till ekonomistyrning. Resultatet är en välfungerande ekonomiavdelning som lever i en enklare vardag och ett företag som har en med välmående affär.

Interim CFO – Fastighets- och förvaltningsföretag

Fastighets- och förvaltningsföretag med verksamhet i stora delar av Sverige och huvudkontor i Stockholm har sedan företagets start arbetat med samma CFO som nu väljer att gå vidare i karriären. Internt i organisationen finns en naturlig efterträdare som dock behöver stöd och vägledning. Företaget väljer att anlita Interim CFO under 6 månader som arbetar med detta samt arbetar som en nära strategiskt stöd till VD för att driva företagets affär framåt.

Interim CFO – Tillverkande läkemedelsindustri

Stort läkemedelsföretag med produktion på flera orter i Sverige. I väntan på nyrekrytering anlitar företaget Interim CFO under 5 månader för att hålla verksamheten välfungerande samt arbeta med avyttring av ett antal av företagets fastigheter. Vid uppdragets slut lämnas ansvaret för en välfungerande verksamhet över till nytillträdd CFO.

Interim Affärsenhetschef – Teknisk konsultverksamhet

Företagets stora region Mellansverige/Norrland brottas med organisationens struktur. De anlitar en interim affärsenhetschef med bakgrund från liknande verksamhet som får i uppgift att se över organisationen och affärsprocesserna med syfte att skapa en lönsam och välfungerande organisation. Uppdraget pågår under 6 månader och resultatet är mycket positivt. Hela organisationen arbetar mer aktivt med att bidra till företagets affär och har ett välfungerande samarbete. Kundnöjdheten är bättre och lönsamheten på väg upp.

Interim Site Manager – Byggindustri

Stort brittiskt företag inom byggindustrin specialiserade på logistiklösningar anlitas för att bygga prestigeprojekt till större industri i Skåne. Genom K2 Search anlitar de en svensk interim Site Manager för att driva projektet. Uppdraget pågår under 10 månader och är mycket lyckosamt då den interimistiska chefen fungerar som en mycket bra ledare av projektet likväl som brygga mellan det brittiska företaget och deras kund som han sedan tidigare känner.

Interim CFO –Supply Chain Management

Ledande företag inom Supply Chain Management står utan CFO. De väljer att under en övergångsperiod anlita en interim CFO för att, dels behålla en fungerande verksamhet, men även att arbeta mer affärsnära än tidigare då bolaget står inför ett antal större förändringar, bland annat lansering av ett nytt affärsområde. Uppdraget pågår under 12 månader, då uppdraget är slut har företaget en välfungerande ekonomiavdelning och ett nytt framgångsrikt affärsområde.

Interim Commercial Director Northern Europe – Globalt företag inom kosttillskott

Ledande amerikansk tillverkare av kosttillskott ska etablera sig i Norden. Detta är en stor uppgift och företaget väljer därför att på interimistisk basis anlita en senior Commercial Director med bakgrund inom området för att hantera och driva lanseringsåret. Uppdraget pågår i 12 månader och företaget har därefter en stark närvaro i Norden likväl som övriga Europa, -som ett plus.

Interim Quality Manager – Livsmedelsproducent

Större livsmedelsproducent i Skåne står utan Quality Manager pga. sjukskrivning. De väljer att genom K2 Search anlita en interim Quality Manager under en övergångsperiod. Uppdraget pågår under 6 månader och då uppdraget är slut lämnas ansvaret åter till personen som nu är tillbaka från sjukskrivning.

Interimschef – Försäljningschef  Byggindustri

Marknadsledande leverantör av råmaterial till byggindustri beläget i Uppsala har problem med att skapa en proaktiv försäljningsorganisation. Företaget har varit mycket framgångsrikt under en längre period vilket har skapat en försäljningsorganisation som inte längre arbetar utåtriktat. De väljer att genom K2 Search anlita en interim Försäljningschef som under en period om 9 månader lyckas skapa en organisation som vänt till att arbeta med uppsökande försäljning och således skapar ett bättre resultat.

Interimschef – IT-chef  Statlig myndighet

Myndighet vars verksamhet är IT-baserad och karaktäriseras av att behandla stora mängder data brottas med en omodern IT-miljö. Då de står inför att rekrytera en ny IT-chef väljer de att under 6 månader starta med att anlita en mycket erfaren interim IT-chef som riktar in sig på att kartlägga verksamhetens behov samt skapa en utrullningsplan. Implementeringen av planen görs tillsammans med den nyrekryterade IT-chefen.

Interimschef – enhetschef  Kommun

Enhet inom kommun som i en utav deras enheter har stora samarbetssvårigheter internt likväl som med övriga delar av organisationen samt externa parter. Kommunen beslutar att anlita en interimschef med stor erfarenhet av att reparera dysfunktionella grupper. Uppdraget pågår under 9 månader och interimschefen lämnar en välfungerande grupp till nyrekryterad enhetschef.

Interim Erbjudandechef – Högteknologiskt tjänsteföretag

Högteknologiskt företag med kontor över hela landet och huvudkontor i Stockholm. Företaget har under en längre tid brottats med att skapa ett tydligare erbjudande. Under en period om 10 månader anlitar det en senior kommersiell interimschef med stor erfarenhet från liknande uppdrag. Företaget har nu en växande kundbas då deras tjänster är tydligare och mer välpaketerade än tidigare.

Interim Commercial Director – Livsmedelsproducent

Stor livsmedelsproducent i mellanstor svensk stad anlitar senior Commercial Director under 6 månader i väntan på nyrekrytering till rollen. Resultatet är positivt. Företaget hade länge brottats med en ansträngd relation till deras största kund, vilken vid uppdragets utgång förbättrats avsevärt.

Interim Sales & Marketing Manager – Premiumvarumärke livsmedel

Premiumvarumärke inom livsmedel med huvudsäte i Italien vill satsa i Norden. Under lanseringsperioden om 12 månader väljer de att anlita en senior interim Sales and Marketing Manager för att driva lanseringen så snabbt och kraftfullt som möjligt. Företaget har idag ett starkt varumärke i Sverige och övriga Norden och ses av många konsumenter som det självklara valet.

Interim Sr Business Controller Nordics– Läkemedelsföretag

Läkemedelsföretag med nordiskt huvudkontor i Stockholm är i behov av att se över den nyinstiftande rollen som Sr Business Controller. De väljer att under 12 månader anlita Sr interim Business Controller för att hjälpa dem att dels driva arbetet framåt men även att utforma den permanenta rollen för att på effektivast sätt arbeta med en affärsnära ekonomistyrning.