Vxl: +46(0)10-214 66 46
Hyra en chef

Att hyra en chef

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Att hyra en chef, en så kallad interimschef, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd.

När bör man hyra en interimschef?

Interim management är ofta en bra och effektiv lösning när en organisation ställs inför exempelvis följande:

 • personella förändringar
 • organisationsförändringar
 • specifika projekt
 • längre sjukdom eller föräldraledighet
 • generationsskifte
 • internationalisering
 • börsintroduktion
 • fusion.

Vi arbetar med interima chefs- och ledaruppdrag, för kortare och längre uppdrag, allt efter våra kunders önskemål. Det är ett kostnadseffektivt val då det inte medför några uppstarts- eller avvecklingskostnader.

Vad är Interim Management?

Interim Management innebär att man hyr en chef under en begränsad period. En tillfällig lösning när en organisation, planerat eller med kort varsel, anlitar en professionell och operativ ledare med lång erfarenhet under en begränsad period i ett specifikt uppdrag/uppgift. Interim Management har vuxit stort och har blivit ett självklart val för många organisationer då behov av extern kompetens uppstår på ledningsnivå. En Interim chef är en trygg källa av kunskap, expertis och som:

 • är snabb i analys och utvärdering
 • har kapacitet att snabbt definiera en operativ plan
 • har förmåga att motivera medarbetare
 • når uppsatta mål
 • lämnar över ett resultat och handlingsplan till sin efterträdare/uppdragsgivare

Hur arbetar K2 Search?

Vi arbetar med samma headhunting & search-metod för att tillsätta ett uppdrag inom Interim Management, som för att tillsätta en permanent tjänst genom Executive Search. Vår sök- och urvalsprocess omfattar bl. a kartläggning av tillgänglig kompetens på marknaden och i vårt befintliga nätverk från tidigare uppdrag, samt omfattande sökning i olika typer av nätverk, för att snabbt hitta tillgängliga interima chefer på marknaden. Givetvis ingår gedigen referenstagning. Även bakgrundskontroller och tester kan ingå om uppdraget kräver detta. Vår arbetsmetodik säkerställer att våra uppdragsgivare får interima chefer som snabbt kan komma på plats och leverera från dag ett.

Vi tror på transparens

Vi har stor respekt och förståelse för att det är svårt att vara kund idag. Vi har ett stort fokus på vårt kundlöfte och på att våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dem i de svåraste situationerna. Vi har löpande dialog under tillsättningens gång och arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för varje enskild situation. Hos oss får våra kunder arbeta med seniora rekryteringskonsulter som kan guida i rätt riktning och hitta rätt lösning för det specifika läge organisationen befinner sig i.

 • Förändringsprojekt, när du vill förändra den interna kulturen i organisationen
 • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
 • Vid implementering av nya system
 • Om du vill lösa en problembild på projektbasis
 • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgång
 • Hög arbetsbelastning

Vi tror på nätverk

K2 Searchs mission är att ge våra kunder bästa tänkbara service. Vi går den ”extra milen” för att ge både våra kunder och interima chefer ett tryggt och säkert stöd – före, under och efter uppdraget . K2 Interim Management arbetar tätt tillsammans med våra kollegor inom K2 Search samt med övriga Wise Group. Vi har under de senaste tjugo åren byggt ett starkt kontaktnät av erfarna ledare som snabbt kan sätta sig in i olika problemställningar. Vi bygger förtroendefulla relationer – både med våra kunder och med våra kandidater. Struktur, ordning, kunskap, snabbhet, nyfikenhet och passion är nyckelord för att skapa nöjda kunder och nöjda interimskonsulter.