Detta uppdrag är redan tillsatt. Det finns 50 andra aktuella uppdrag att söka idag.

Senior konsult Corporate Treasury

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning med 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet. Det innebär en mångfald av kompetenser och en geografisk täckning som få kan matcha. Målet är att genom konkreta insatser stödja våra kunder i deras utveckling för att på så sätt öka deras konkurrenskraft. Med utgångspunkt i revision och rådgivning har vi därför utvecklat en rad olika tjänster med ett gemensamt syfte – att hjälpa företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma.

Idag är vi marknadsledande när det gäller revision och rådgivning inom Corporate Treasury och deltar aktivt i utvecklingen av processer och styrsystem. Med stor glädje noterar vi också en ökad efterfrågan från våra kunder kring rådgivningstjänster kopplade till företagens ekonomi- och finansfunktioner. Därför behöver vi förstärka vår grupp med ytterligare medarbetare.


• Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och ha en god analytisk förmåga.
• Erfarenhet med direkt koppling till den finansiella marknaden är ett krav – till exempel från bank, internbank eller som revisor inom området.
• Djup kunskap om finansiell riskhantering på företag är ett krav.
• Lämplig arbetslivserfarenhet är från ledande befattning på storbolags interbank, bank, konsultverksamhet eller som revisor mot den finansiella sektorn.


Öhrlings PricewaterhouseCoopers ska vara, och uppfattas vara, Sveriges bästa arbetsplats. Detta innebär en kontinuerlig satsning på våra medarbetare. Denna vision har sedan flera år en bred förankring i företaget. Hos oss får du möjligheter att utvecklas och du får de verktyg du behöver för att bli en av Sveriges bästa specialister inom ditt område. Du kan kontinuerligt vidareutbilda dig och du arbetar alltid i team tillsammans med mycket kompetenta kollegor. Hos oss får du hjälp att växa in i din yrkesroll, dels med stöd av din coach och dels i de uppdragsteam du arbetar i. Vi satsar stora resurser på utbildning, både i intern och extern regi. Många kurser är förlagda utomlands. Företagskulturen stödjer i hög grad alla former av utveckling och initiativ. Trevliga lokaler i Stockholm.
Detta uppdrag är redan tillsatt
 • Stockholm
  Sveavägen 13, Plan 14
  111 57 Stockholm
  +46 (0)8 642 87 00

   

  Köpenhamn
  Frederiksborggade 15
  1360 Köpenhamn
  +45 31 12 33 00

 • Göteborg
  Kungsgatan 20
  411 19 Göteborg
  +46 (0)31 776 90 00

 • Malmö
  Djäknegatan 23
  211 35 Malmö
  +46 (0)40 622 87 00

 • Linköping
  Storgatan 28
  582 23 Linköping
  +46 (0)13 327 02 10

 • Uppsala
  Svartbäcksgatan 8, 1 tr
  753 20 Uppsala
  Mob +46 73 543 74 12

Visa mobil sidan