Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. Den här gången pratar vi med Ulf Gustavsson om att våga fatta beslut och vikten av att ifrågasätta sig själv för att undvika gamla hjulspår.

2023-04-12

Ulf Gustavsson arbetar som Generalsekreterare för European Organization for Quality, EOQ. EOQ är en ideell verksamhet med huvudsaklig uppgift att säkerställa effektiva förbättringar inom kvalitetssfären. EOQ fungerar som en samordnare och katalysator och länkar samman experter från olika länder.

Vad är det enskilt viktigaste för dig som styrelseordförande att fokusera på i ditt uppdrag?

Det långsiktiga strategiska arbetet och att samtidigt fungera som ett stöd då det behövs till bolagens VDar.

Vad anser du är de tre största utmaningarna i ordföranderollen?

  • Att i en mer föränderlig och snabbfotad värld hålla sig och styrelsen tillräckligt uppdaterad.
  • Att hela tiden utmana sig själv, styrelsen och ledningsgruppen och ifrågasätta sina arbetssätt och uppfattningar. Det är enklare (men inte alltid bäst) att följa gamla hjulspår än att göra nya och egna spår. Med andra ord att hela tiden vara på väg och utmana.
  • Att våga fatta beslut. Att ha mod till att ta det första steget för vi vet ju att även den längsta resan startar med ett första steg.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

Vissa frågor har med all rätt fått ett större utrymme i styrelserummet idag än för fem år sedan. Det är exempelvis områden som säkerhet (digitalisering) och hållbarhet.

Icon

 Att ha mod till att ta det första steget för vi vet ju att även den längsta resan startar med ett första steg. 

Vilka ser du är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

Med fler områden och i vissa fall krångligare regelverk så ser jag kompetens inom juridik som viktig. Kompetenser inom digitalisering är också viktiga att ha tillgång till. Sist men inte minst att ha människor med en gedigen erfarenhet och strategisk höjd.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

Du måste hela tiden se över vilka kompetenser du behöver i en styrelse. Det kan skilja sig över tid beroende på vilka strategiska vägval du står inför. Just nu är det kompetens inom digitalisering som står högst på listan. Imorgon kan det vara kompetenser inom ett specifikt kundsegment. Här är det viktigt att styrelsen delar bild och förståelse för det strategiska valet. Med den förståelsen som grund kan hela styrelsen nyttja sina nätverk för att hitta rätt kompetens då det behövs. För mig är det viktigt att vi arbetar i styrelsen och inte bara sitter i styrelsen!

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Under den tid då jag jobbade för Millicom hade jag förmånen att träffa Millicoms styrelse. En styrelse som ansvarar för ett företag som finns på många olika marknader, en utmanande verklighet och samtidigt är börsnoterade. Detta är en styrelse som har en mycket hög kompetensnivå som jag gärna skulle vilja jobba i.