Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. I del fem får vi ta del av Pelle Petterssons syn på hur historiska perspektiv bör hanteras i styrelserummet och vikten att som styrelseledamot bidra till att dialogen är på rätt strategisk nivå.

2023-06-12

Pelle Pettersson arbetar som VD för konsultbolaget Omniarch – en konsultbyrå som utmanar de gamla konsulthusen med nytänk och fokus på e-handelsoptimering. Hos Omniarch arbetar idag 50 digitala talanger som tillsammans sköter och ansvarar för den digitala försäljningen på närmare 100 av Sveriges största och mest framgångsrika e-handelsbolag.

 

Vad anser du är de största utmaningarna i rollen som styrelseledamot?

Jag ser tre tydliga utmaningar i min roll som styrelseledamot. En av de vanligaste, som jag ser i alla mina styrelseroller, är att hitta rätt ”nivå” under mötet. Enligt min erfarenhet är det lätt att styrelsemötena, speciellt om det är många representanter från organisationen, blir för operativ i sitt fokus på mindre frågor. Min roll i styrelsen blir då att aktivt försöka lyfta diskussionen till att se ur det större perspektivet.

En annan utmaning som jag ser i många styrelser att man inte har en klar bild av vad man vill att styrelsen ska bidra med. Maximera värdet ur styrelsemedlemmarna genom att kontinuerligt ha konkret material som man vill ha riktad input till.

Den tredje utmaningen jag ser är att många lägger stor tid av mötena till att titta historiskt på hur det har gått och vad man gjort tidigare, snarare än att ha ett framåtblickande forum. Historiskt material gör sig bättre som inläsningsunderlag med uppföljning och frågor, och därmed kan diskussionen i styrelsen fokusera framåt och lösningsorienterat.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

Primärt tycker jag det går mycket snabbare idag. Det är både fler frågor som styrelsen behöver vara aktiv i, då marknaden svänger snabbare än tidigare vilket ställer krav på snabbare styrelseagerande, samt från tid till annan behov av ökad frekvens/snabbare avstämningar med styrelsen. Styrelsemöten på distans möjliggör detta då kalendrarna oftast kan vara svåra att koordinera med kort varsel.

Jag tycker mig också se en generell trend att tid till beslut kortas, vilket innebär att en styrelse måste kunna ta betydligt snabbare beslut idag än igår – vilket i sig ställer krav på effektivare och bättre beslutsmaterial.

Icon

Maximera värdet ur styrelsemedlemmarna genom att kontinuerligt ha konkret material som man vill ha riktad input till.

Vilka är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

Digital kompetens, kompetens kring skalbara affärsmodeller och kompetens kring hur man navigerar i ett föränderligt klimat med snabba förändringar. Tittar man på närmaste året tror jag också att kompetens kring att navigera bolag i tuffare tider och hur man ställer om till lönsamma affärsmodeller blir viktigare än tillväxtfokus.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

I princip oavsett affärsmodell blir den digitala närvaron avgörande framöver, att ha kompetens som kan navigera i det digitala landskapet kommer med andra ord vara ovärderlig för styrelser framgent.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

I min mening är den bästa styrelsen att arbeta i är den där du kan bidra med din erfarenhet och expertis och samtidigt lära dig något nytt. För egen del så handlar det om bolag som är inne på en digital resa, som kanske ska gasa på sin försäljning och bygga snabb tillväxt eller måste ställa om sin digitala affärsmodell mot en mer lönsam sådan. Om jag skulle drömma om en plats så skulle jag välja ett bolag jag själv kan känneteckna mig med och stå bakom, oftast med en kombination av en spännande affärsmodell och hållbarhet i fokus. Några bolag som lockar är Houdini, Juniper eller Living flower. Men om jag skulle välja en och endast en styrelse i världen som jag fick möjlighet att hoppa in i, så skulle jag med min digital bakgrund ändå välja Google, primärt för deras starka marknadsposition och otroliga närvaro på marknaden.