Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. I del sex träffar vi Marie Landfors som pratar om vikten av rätt kompetens och en professionaliserat styrelsearbete.

2023-08-15

Marie Landfors arbetar som interimschef i olika teknikbolag, oftast i kommersiella roller som VD eller Försäljningschef.

Vad är det enskilt viktigaste för dig som styrelseordförande att fokusera på i ditt uppdrag?

Att se till att samtliga ägare representeras i bolaget på ett bra sätt och får det inflytande som de önskar.

Vad anser du är de tre största utmaningarna i ordföranderollen/i rollen som styrelseledamot?

Det är flera saker som är viktiga för att få till relevanta och bra möten. Det handlar om att vara väl förberedd, att tillräckligt mycket tid ägnas åt framtidsfrågor samt att se till att allas kompetens lyfts i styrelsemötena.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för 5 år sedan?

Styrelsearbetet har blivit mer professionaliserat, dvs man använder sig av en valberedning som utreder vilken kompetens bolaget behöver och därefter rekryterar man ledamöter som matchar denna kompetens. En föryngring tycker jag mig också se, eftersom nya kompetenser behövs.

Icon

För att hitta rätt kompetens tror jag att man behöver leta brett och inom lite oväntade områden.

Vilka ser du är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

Jag skulle säga att de mest efterfrågade kompetenserna idag är digitalisering och hållbarhetsfrågor, men även formaliakunskap inom bolagsstyrning.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

Då landar jag igen i digitalisering och hållbarhet. För att hitta rätt kompetens tror jag att man behöver leta brett och inom lite oväntade områden, men ändå professionaliserat.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför? 

Jag skulle välja IKEA för deras hållbarhetstänk och deras förmåga att bryta ny mark inom många områden, tex inköp och produktutveckling. Alternativt H2 Green Steel, som också bryter ny mark med hållbar vätgasutveckling. Internationellt skulle jag säga Tesla – tänk att få vara en insider där och se hur revolutionerande tänk kring elbilutveckling kan se ut.