Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Intervjuserie: I styrelserummet

"I Styrelserummet" är en intervjuserie där vi får ta del av tankar och synpunkter från personer som arbetar i styrelse. Vi ställer några centrala frågor kring styrelsearbete som vi hoppas få belysta från olika perspektiv när det gäller allt ifrån utmaningar och arbetssätt till tankar kring viktiga framtidsfrågor i styrelserummet. I del sju av serien påminner Magnus Forsbrand om vikten av att inte glömma ägarnas önskningar i styrelsearbetet.

2023-09-13

Vad är det enskilt viktigaste för dig som styrelseordförande att fokusera på i ditt uppdrag?

Att uppfylla ägarnas önskningar.

Vad anser du är de tre största utmaningarna i ordföranderollen?

Det är att balansera olika ägares önskningar, att skapa en öppen styrelsemiljö samt att vara bollplank till VD.

Vilka skillnader i arbetssätt sett till trender och omvärldsfaktorer ser du i styrelserummet idag jämfört med för fem år sedan?

Det krävs ett mer professionellt styrelsearbete idag för att hantera utmaningar och omvärldsfaktorer. Det kan handla om till exempel hållbarhet, digitalisering och säkerhet.

 

Icon

Det krävs ett mer professionellt styrelsearbete idag för att hantera utmaningar och omvärldsfaktorer.

Vilka ser du är de mest efterfrågade kompetenserna i styrelserummet idag?

Erfarenhet från hållbar tillväxt, digitalisering och internationalisering.

Vilka nya kompetenser anser du vara viktiga i framtida styrelser och hur ska ni lyckas hitta och rekrytera dessa?

De mest efterfrågade kompetenserna är också de som jag anser vara viktiga i framtiden. För att hitta dessa behöver man bli alltmer professionell i rekryteringen och arbeta på liknande sätt som vid VD-tillsättningar.

Om du fick välja fritt, vilken styrelse i världen skulle du själv helst vilja arbeta i och varför?

Jag tänker inte på någon specifik men jag skulle helst jobba i en styrelse där ägarna har en vision om internationell tillväxt. Då kommer mina erfarenheter inom tillväxt, internationalisering och digitalisering  till användning.