Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Tur och timing - avgörande för framgång?

Vilken roll har tur och timing när det kommer till rekrytering av chefer? Vi ger vårt perspektiv på frågan samt delar med oss av tips på hur man kan tänka för att inte låta slumpen avgöra.

2023-04-11

Vad är det som gör att vissa människor får framgångsrika karriärer med tunga titlar på de mest spännande bolagen? Frågar du personer som besitter dessa roller är det inte ovanligt att du får svaren ”talangfull”, ”arbetat hårdare än andra”, ”offrat mycket”, ”extremt ambitiös” och ”haft en tydlig plan”. 

Det är säkert sant – helt eller delvis – men det är antagligen inte hela sanningen. Vi sticker ut hakan och vill hävda att både tur och timing kan ha en betydande roll för vem som når de högsta ledarpositionerna och vem som inte går hela vägen.

Det börjar så tidigt som vilka förutsättningar en person har redan från start. Socioekonomisk status, kön och etnicitet är några exempel. Mångfald och inkludering är en nyckelfråga i rekryteringssammanhang men det är inte där vi ska fokusera den här gången. Vi vill titta närmare på vad som kan påverka när karriären redan har tagit fart, och vi leker med tanken att alla har samma grund att stå på. Det är då det där med tur och timing börjar spela in.

Tur

Alla har vi varit med om saker i livet där vi tänkt ”vilken tur”, eller i mer olyckliga fall, ”vilken otur”. Vissa händelser upplevs isolerade till just det som hände där och då medan det vid andra tillfällen är startskottet på en rad skeenden som får betydelse för andra delar av livet. Det finns de som säger att man förtjänar sin tur – att hårt arbete och offrande av annat skulle resultera i tur; vi tror att det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget i dessa fall.

Hur märks tur i arbetslivet då? Det mest uppenbara är om du känner någon i maktställning som ger dig, eller presenterar dig för personer som ger dig, möjligheter som andra i din position inte får. Det kan också handla om vem som läser din CV. Kanske var personen någon som gick på samma skola som du och känner en gemenskap? Du kanske hade turen att ha en chef som var bra på att lyfta andra? Eller varför inte så enkelt som att personen du träffar för en intervju råkade vara på bra humör? I rättsfall har tiden på dygnet visat sig spela stor roll i hur hårda straff dömda personer får (tips: få inte en dom/träffa inte en rekryterande chef precis innan lunch). Det finns även studier (haloeffekten) som visar att personer som anses attraktiva eller vackra bedöms prestera bättre och vara mer sympatiska än andra. Två rätt tunga saker när man överväger att anställa en person.

Tur och otur finns överallt och det är klart att det spelar roll på olika delar i livet. Det finns däremot ingen motsättning i att ha tur och att vara riktigt bra på sitt jobb men vi tror att det finns en poäng med att vara medveten om att fler saker än talang och uppoffring spelar roll i framgångssagan.

Timing

Timing är en annan faktor som kan vara helt avgörande för framgång. Timing handlar om ögonblicket då en individs kunskaper och erfarenheter sammanfaller med marknadens eller omgivningens behov. Verksamheter där det finns anställda som har arbetat länge kan ha en kultur av ”det har vi redan provat” när nya idéer läggs fram. Om det är effektivt eller en tråkig inställning kan i sig ifrågasättas men det visar betydelsen av timing. För visst finns det gånger då man har lagt fram en idé för femte gången eller fått möjlighet att prova något igen och det plötsligt fått fäste?

Även när det gäller timing behöver det inte finnas en motsättning till att vara duktig på sitt jobb och därmed förtjäna sin framgång men det kan vara avgörande om person a eller person b får chansen.

Slutsats

Hur ska vi då hantera det här med tur och timing om det inte är något vi kan styra? För det första vill vi vara tydliga med att det inte är något vi ska avskriva då det är en del av livet, men vi kan skapa förutsättningar för hur vi rekryterar för att minska slumpens effekt på resultatet.

  • Steg ett är att inte bara gå på det egna nätverket. Det finns säkert många vassa personer i just ditt nätverk men tänk vad många du missar! Rätt person kanske finns någon helt annanstans, antagligen med andra perspektiv (än det relativt homogena egna nätverket) som är värdefulla för verksamheten för att nå bättre resultat.
  • Steg två – säkra ordentliga processer. En effektiv rekryteringsprocess är inte samma sak som en kort rekryteringsprocess. Genvägar är ofta detsamma som senvägar. Det är ofta bråttom att få en ledare på plats, men det är viktigt att se helheten och att alla delar har sin plats och sitt syfte. Lita på processen och låt människors kompetens få möjlighet att vinna över timing.
  • Steg tre – gå inte på känsla vid rekrytering. Utgå från den kravprofil som ni har tagit fram (och ta gärna hjälp med den också för nya perspektiv) och arbeta kompetensbaserat under processens gång. Ge samma förutsättningar för alla kandidater för att bedömningen ska bli så bra som möjligt för er verksamhet och det ni behöver framåt. Ni vill inte inse att slarv i intervjuerna (prata gemensamma bekanta istället för hur personen har agerat i olika situationer) resulterar i att ni några månader in tittar på varandra och tänker ”vilken otur”.