Vxl: +46(0)10-214 66 46
Blogg

Vilken Barbie är du?

I tider av osäkerhet är det lätt att dra sig tillbaka på grund av den påtagliga risken med att satsa. Vi anser att den verkliga risken är att hålla sig stilla, endast för att inse att verksamheten inte längre är relevant när förutsättningarna eller modet återvänder.

2023-08-28

De senaste åren har inneburit en rad komplexa utmaningar för den svenska arbetsmarknaden. Perioden har präglats av påverkan från pandemi, krig, ekonomiska fluktuationer och politiska oroligheter. Detta har bidragit till en oförutsägbar marknad som i hög grad påverkat samtliga branscher på olika sätt – inte minst vad gäller kompetensplaneringen. 

För många verksamheter har detta resulterat i åtgärder som permitteringar, uppsägningar, omstruktureringar och anställningsstopp. För att man inte kan eller vågar satsa. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att verksamheten inte kan agera som om omvärlden också har stannat upp. Hur det än ser ut i den egna verksamheten just nu måste en ständig anpassning till förändrade vanor, behov och förväntningar pågå för att ha en chans att vara aktuell när det är dags att återgå till ”det normala”.

För att koppla detta till något samtida fenomen kan vi titta på den nyligen utgivna filmen Barbie. Scenen då ikoniska 80-talsBarbie (och Ken) rullar ut från sin drömvärld till år 2023, i rollerblades och neonfärgade spandexkläder, får de uppleva hånskratt och dömande blickar för deras uppenbara kvarstanning i något som en gång var.

Denna analogi avspeglar också utmaningarna kring kompetens. Det krävs ständiga justeringar och uppdateringar för att möta de föränderliga förväntningarna från omvärlden för att ha en chans på en konkurrensutsatt marknad. Det är inte hållbart att stagnera och därmed vara en 80-talsBarbie – jobba med ständigt förbättringsarbete och var i stället en kompetensförsörjningsBarbie!

Icon

Genom att investera i ett holistiskt arbetssätt vad gäller kompetensplaneringen undviks silostänk och visar i stället på ett åtagande för hållbar utveckling.

Vad är kompetensplanering och varför är det så viktigt?

Kompetensplanering handlar om att i förväg identifiera vilka färdigheter som organisationen kommer att behöva för att nå sina mål och hantera kommande utmaningar. Det är med andra ord en affärskritisk process som involverar analys av långsiktiga mål, branschtrender och teknologiska framsteg.  Genom att genomföra en välstrukturerad kompetensplan kan organisationer säkerställa rätt personer på plats i samma takt som omvärlden kräver.

Ytterligare fördelar med en väl genomförd kompetensplan inkluderar förmågan att attrahera och behålla talanger. Många anställda söker arbetsplatser som möjliggör personlig utveckling och karriärtillväxt och genom att ha rätt personer på plats påverkas kundupplevelsen, arbetsgivaren och det faktiska resultatet i en positiv riktning.

Effektivitet och produktivitet förstärks också av rätt kompetenser. Med rätt roller och personer på plats kan organisationen utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt och därmed förbättra siffrorna på sista raden. Det finns inga roller som fokuserar på fel saker och skapar onödiga ledtider.

Genom att investera i ett holistiskt arbetssätt vad gäller kompetensplaneringen undviks silostänk och visar i stället på ett åtagande för hållbar utveckling. Detta innefattar ekonomisk tillväxt likväl socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Det bör ligga hos styrelsen

Det är viktigt att betona att kompetensförsörjning är en strategisk fråga som direkt påverkar organisationens möjlighet att uppnå sina affärsmål. Därför bör det inte enbart ligga på varje enskilt chefsansvar att hantera de kompetensmässiga utmaningarna. Istället bör detta vara en fråga som diskuteras på styrelsenivå. När kompetensförsörjningsfrågan har en närvaro vid styrelsebordet kan detta naturligt integreras i VD och ledningsgruppens arbete, som sedan kan delegera genomförandet till respektive chef. Att framöver ha styrelsemedlemmar med kunskap inom kompetensplanering är lika viktigt som att ha, exempelvis, ekonomisk expertis.

Var i organisationen sätts kravbilden för kompetensförsörjning hos er? Hur säkerställer ni ett ständigt förbättringsarbete och tar rollen som kompetensförsörjningsBarbie?