Vxl: +46(0)10-214 66 46

General Manager till Van Werven

Kund

Van Werven

Uppdrag

Executive Search

Roll

General Manager

Vår mission är att sluta kretsloppet genom att skapa återvunnen plast som kan användas som ersättning för primära råmaterial. Att skapa högkvalitativa sekundära råmaterial är det enda sättet att arbeta mot en rund, icke-subventionerad försörjningskedja för råvaror, en hållbar affärsverksamhet i sin ultimata form.

Varför valde du K2 Search som partner i denna rekryteringsprocess?

Jag blev rekommenderad K2 Search av en affärspartner.

Hur har samarbetet utvecklats under projektets gång?

Samarbetet har varit synnerligen smidigt. Kontakterna ägde rum i en trevlig atmosfär. De involverade medarbetarna har också ägnat stor uppmärksamhet åt företagskulturen och atmosfären. Det är viktigt för att kunna välja rätt kandidat.

Vad skiljer samarbetet med K2 åt?

Förståelse för företagskulturen genom personliga besök och samtal med de direkt involverade medarbetarna i den aktuella tjänsten.

Vilka fördelar ser du med att samarbeta med en extern part inom rekrytering?

Som en holländsk organisation har man inget eget nätverk i Sverige. Räckvidden via ett rekryteringsföretag är mycket större och man kan omedelbart dra nytta av en professionell urvalsprocess.

Lär dig mer om hur vi på K2 Search jobbar med Executive Search.