Vxl: +46(0)10-214 66 46

HR-direktör till Lesjöforsgruppen

Kund

Lesjöforsgruppen

Uppdrag

Executive Search

Roll

HR-direktör

Lesjöfors är en av världens största och mest mångsidiga fjäderproducent. Våra kunder är både stora och små och inkluderar företag såsom Volvo, Scania, JCB och Sony Ericsson.

Varför valde ni K2 Search som samarbetspartner i denna rekryteringsprocess?

I det inledande skedet motiverades valet av K2 Searchs starka referenser inom HR-området. Vid vårt möte lämnandes ett intryck av gedigen kompetens, stringent struktur och en klar och tydlig offert.

Hur har samarbetet fungerat under projektets gång?

Samarbetet har flutit mycket smidigt då K2 har visat upp en hög grad av struktur, tydlighet och en noggrannhet i att hålla deadlines. Det professionella agerandet har alltid varit påtagligt och väl kombinerat med en vänlig och avslappnad ton, vilket i sin tur har bidragit till att samarbetet har varit energifyllt. Teamet från K2 har bestått av kompetenta och grundade personer som har kunnat balansera avslappnad och samtidigt alltid professionell inställning.

Vad har utmärkt samarbetet med K2?

En tydlig framställning om varför en kandidat är lämplig för rollen vilket har presenterats både muntligen och genom skriftligt material. En genomgående effektivitet har präglat hela processen.

K2 levererar en hög standard av kvalitet, strukturerad metodik, en effektiv process samt konsekvent professionalism – allt i kombination med personligt bemötande.

Vilka fördelar ser du med att arbeta med en extern part vid rekrytering?

Framförallt handlar det om kompetens. Att som erfarenhet ledare kunna göra en individbedömning skiljer sig avsevärt från att leda en hel rekryteringsprocess på ett kvalitativt sätt. Dessutom tar processen betydande tid i anspråk, vilket ofta visar sig vara kostnadseffektivt att överlåta till externa aktörer istället för att hantera internt. En rekryteringspartner som K2 erbjuder dessutom tillgång till omfattande nätverk, kandidatbaser och stark analys- och sökkompetens.

Lär dig mer om hur vi på K2 Search jobbar med Executive Search.