Vxl: +46(0)10-214 66 46
Chefsrekrytering

Chefsrekrytering

Genom Executive Search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättningar att nå och överträffa deras uppsatta mål.

Sedan 1996 har vi utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Våra konsulter har egen linjechefserfarenhet från olika branscher och förstår de utmaningar som dagens ledare möter i vardagen. Vi värderar transparens och kommunikation högt och arbetar kontinuerligt för att göra våra processer mer jämlika och inkluderande. Detta gör att vi kan leverera de kandidater som är bäst lämpade för rollen. En gedigen analys av rollens syfte, mål och förutsättningar, kombinerat med djup affärs- och branschförståelse, validerade processer och personligt engagemang, säkerställer att vi kan rekrytera rätt ledare, till rätt position. Läs mer nedan om de branscher våra kunder verkar inom.

Urval av tidigare chefsrekryteringar:

VD rekrytering – Industrikoncern

VD-rekrytering till en av Norges ledande entreprenörs- och industrikoncerner, som skapar värden för sina kunder genom att forma framtiden med hjälp av entreprenör-, energi- och miljöverksamhet, och med en kompromisslös hållning till säkerhet och etik. Entreprenörsandan i företaget präglas av en förmåga och vilja att tänka Annorlunda, och att finna bättre och mer Framtidsinriktade sätt att skapa värden på. Företagets förhållningssätt skall kännetecknas av professionalism och hög etik.

VD rekrytering – Statligt ägt företag

VD-rekrytering till ett svenskt statligt ägt bolag grundat 1994. Arbete i detta bolag kräver ett starkt intresse för människor, entreprenörskap inom vitt skilda verksamheter och branscher samt ett engagemang för långsiktig samhällsutveckling. Huvudfokus för VD rollen är att leda en organisation och medverka till de skånska företagens fortsatta utveckling och förädling, vilket kräver en förmåga att kunna leda, kommunicera och samarbeta utöver det vanliga.

VD rekrytering – Inköpscentral

VD-rekrytering till en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Årligen omsätter denna organisation cirka 600 MKr årligen genom avrop på ramavtal och representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.

Chefsrekrytering – Upplevelseindustrin

Chefsrekrytering till en prisbelönt design- och konceptbyrå verksam inom hospitality- och upplevelseindustrin. Ett företag med 40-tal anställda som arbetar med koncept- och varumärkesutveckling, storytelling, inredningsarkitektur, design och kommunikation för uppdragsgivare främst inom hotell- och restaurangbranschen.