Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Portföljförvaltare deltid

Kyrkans pensionskassa är hela svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom svenska kyrkan eller svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Pensionskassan har mer än 74 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på 15 miljarder kronor som är placerat i en väldiversifierad portfölj som består av svenska räntebärande placeringar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar.

För kyrkans pensionskassa är uppdraget att erbjuda en tjänstepension som av samtliga anställda inom svenska kyrkan anses tillföra ett värde och vara ett konkurrenskraftigt komplement till övriga pensionslösningar. Av denna anledning är en effektiv och långsiktig drift av den interna verksamheten av yttersta vikt, så att resurserna i så hög grad som möjligt gagnar de anställda inom svenska kyrkan.

Utmaningen

Som portföljförvaltare på kyrkans pensionskassa ansvarar du för fundamental- och hållbarhetsanalys i samband med de investeringar och innehav som är centrala för organisationens tillväxt och värdeutveckling. En viktig del av din roll innebär också selektering av olika investeringsalternativ.

Den här rollen är ny med en omfattning om 50%, där du kommer att rapportera till och verka i nära samarbete med kyrkans pensionskassas vd.

Är du den vi söker?

du är civilekonom med stor erfarenhet av kapitalförvaltning och/eller finansanalys.

Du trivs i att arbeta i ett mindre team och i en verksamhet som bygger på sunda värderingar och en vilja att erbjuda bästa möjliga tjänst till sina medlemmar.

Vi erbjuder

kyrkans pensionskassa har visat en av marknadens bästa värdeutvecklingar under de senaste åren. Utan att styras av försäljningskrav ligger istället fokus på att göra ansvarsfulla och hållbara investeringar som genererar bra avkastning, och den interna organisationen har anpassats för att verka i samma syfte.

Att arbeta på kyrkans pensionskassa innebär också att verka i en värderingsstyrd organisation där en god människosyn och en fast tro på alla människors lika värde är ett självklart fundament.

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 0