Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Data Steward

Lindorff, som startade sin verksamhet redan 1898, är idag en europeisk fulltjänstleverantör av kredithanteringstjänster. Lindorff erbjuder informationstjänster, betaltjänster, faktureringstjänster, inkassotjänster och köp av avskrivna fordringar. Lindorff är särskilt framstående inom finansindustrin där vi har en ledande ställning i europa. Lindorff har ca 3 700 anställda i 13 länder med huvudkontor i oslo, norge. Företagets nettointäkter uppgick 2015 till 534 miljoner euro (2014: 475 miljoner euro). Lindorff är majoritetsägt av nordic capital fund viii.

Information är en huvudtillgång för lindorff och en absolut förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas. I rollen som data steward skall du ansvara för att det finns en struktur för all data som används inom lindorff. Du skall bygga strukturer, sätta ramar, processer, regler och rutiner för hur data används och hanteras inom koncernen. Det yttersta syftet är att genom hög kvalitet i data och tydliga strukturer för användandet öka affärsnyttan för lindorff. Rollen ansvarar för att skapa strukturer för informationshantering för hela koncernen med start i den svenska verksamheten.

Vi erbjuder

en ny roll med ett spännande uppdrag där du kommer att ha en strategiskt och operativt viktig roll för lindorffs verksamhet. Du ansvarar för strukturen, kvaliteten och användandet av all data inom hela koncernen. Rollen har stora befogenheter och du arbetar självständigt i dialog med affärsansvariga för att nå högt ställda mål. Du har stor möjlighet att påverka utformningen av ditt arbete. Företagskulturen kännetecknas av en öppen, teamorienterad, prestigelös och välkomnande atmosfär, av hög tillväxt och kundorienterat högt tempo.

Rollen är placerad i göteborg och innebär regelbundna tjänsteresor, initialt i skandinavien och därefter till de länder där lindorff verkar.

Kvalifikationer

• gedigen erfarenhet från arbete med data/information och strukturer för detta, information management, databasstrukturer e dyl
• erfarenhet från att ha byggt upp strukturer och rutiner för datahantering
• erfarenhet från databasarbete
• van vid och trivs med att självständigt driva utvecklings- och implementeringsarbete
• meriterande: branscherfarenhet, bank, finans, bi e dyl
• svenska och engelska flyttande i tal och skrift
• erfarenhet av internationellt arbete

Egenskaper

• stark egen drivkraft
• strukturerad
• resultatorienterad
• kommunikativt stark
• samarbetsförmåga
• hög affärsförståelse

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 0