Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Interim Purchase Manager

Brammer är förstahandsvalet när du behöver högkvalitativa mro-produkter (underhåll, reparation och service) inom industrin. Brammer är europas ledande specialistdistributör. Brammer erbjuder garanterad leverans och lokal service dygnet runt, sju dagar i veckan, året om. Tillsammans med dig och din personal hjälper vi dig att förbättra produktiviteten, sänka den totala anskaffningskostnaden för delar och minska behovet av rörelsekapital.  brammer har ca 115 anställda i sverige fördelade på 12 orter, och totalt ca 3600 anställda i 23 länder. Centrallager finns i göteborg och helsingborg. Huvudkontoret ligger i göteborg.

Uppdragsbeskrivning

brammer går just nu igenom en större förändring då man under 2014 förvärvade den norska koncernen lønne group. Förvärvet innebär att gå ifrån en affärsmodell som baserats på oem-försäljning till att verka som distributör till slutkund.

Rollen som interim purchase manager är en nordisk roll och du rapporterar till nordisk md. Viktiga kontaktytor är försäljningschef, logistikchef, produktchefer, md norge, md sverige, md danmark och md finland.

Vi söker en senior ledare inom inköp som har erfarenheten, kapaciteten och förmågan att skapa och implementera nya strukturer och processer för inköp inom den nordiska  organisationen.

Din bakgrund

• erfarenhet som strategisk och operativ ledare inom inköp och logistik
• erfarenhet från att ha analyserat, skapat och implementerat strukturer och processer inom inköp och logistik hos en större distributör mot slutkund.
• erfarenhet av strukturella och kulturella förändringsprocesser
• erfarenhet av interimsuppdrag

Uppdragets omfattning

tillträde för uppdraget är så snart som möjligt och beräknas pågå 6-9 månader.

Fördelen med en interimskonsult är att företaget som anlitar konsulten inte behöver ta ansvar för allt vad gäller försäkringar, pensioner, arbetsgivaravgifter m m. Läs mer

id610