Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Controller/ Affärsstöd Stadsprojekt Göteborg

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer hållbara resor och transporter. Företaget är helägt av svenska staten och äger runt 185 fastigheter till ett värde av 12,2 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Idag är de 235 medarbetare och vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige. Läs mer på www.jernhusen.se

Jernhusen gör skillnad för både människor och miljö. Affärsområde Stadsprojekt tillvaratar affärsmöjligheter i storstadsregionerna och verkar för ett ökat kollektivt resande. Vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med en långsiktig helhetssyn i stationsnära lägen i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Det handlar om att utveckla områden i anslutning till våra stationer med olika verksamheter och attraktivt utbud såsom hotell, bostäder, kontor och ytor för handel och service. Vi strävar efter att skapa attraktiva och trygga miljöer med förutsättningar att leva dygnet runt och bidrar till en hållbar utveckling.

Vi erbjuder

Ett företag med initiativ och ett affärsområde i tillväxt. Du kommer att arbeta för affärsområdet Stadsprojekt där du stöttar regionen och dess affärsutvecklare när det gäller många och stora projekt. Exempel på arbetsuppgifter är projektportföljskontroll, stöd och sakkunskap inom ekonomi- och beslutprocesserna samt verksamhetsutveckling och uppföljningar.

Kvalifikationer

• Civilekonom med fastighetsbakgrund alt Civilingenjör inom fastighetsekonomi.
• Vana att självständigt arbeta med ekonomisk uppföljning och analys av många projekt, bolag och beslut.
• Erfarenhet från att ta fram formella beslutsunderlag till ledning och/eller styrelse inför investeringsbeslut och uppföljningsrapportering.

Egenskaper

• Affärsmässig
• God analytisk förmåga
• Strukturerad
• Driven
• Relationsskapande

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult Lena Serner på K2 Search AB, tel. 0702-900 995 eller researchkonsult  Matilde Castoldi.  Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök tjänsten på www.k2search.se

 

Executive Search se.