Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Redovisningsansvarig

Kyrkans pensionskassa är hela Svenska kyrkans pensionskassa och är försäkringsgivare för tjänstepension för anställda och tidigare anställda oavsett om det gäller församling, pastorat, stift, den nationella nivån inom Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Pensionskassan har knappt 75 000 försäkrade och ett förvaltat kapital på 15 miljarder kronor som är placerat i en väldiversifierad portfölj som består av svenska räntebärande placeringar, svenska aktier, utländska aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Målet med verksamheten är att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringar genom god avkastning, låga avgifter samt tydlig information till anställda, pensionärer och arbetsgivare.

För mer information, besök www.kyrkanspensionskassa.se

För Kyrkans Pensionskassa är uppdraget att erbjuda en tjänstepension som av samtliga anställda inom Svenska Kyrkan anses tillföra ett värde och vara ett konkurrenskraftigt komplement till övriga pensionslösningar. Av denna anledning är en effektiv och långsiktig drift av den interna verksamheten av yttersta vikt, så att resurserna i så hög grad som möjligt gagnar de anställda inom Svenska Kyrkan. Den löpande redovisningen är idag outsourcad till extern part, men i led med att implementera en intern ekonomifunktion ska redovisningen nu tas tillbaka och drivas internt.

Utmaningen

Som redovisningsansvarig på Kyrkans pensionskassa ansvarar du för att utveckla, styra och kontrollera organisationens redovisningsfunktion. Befattningen är ny och initialt kommer din huvudsakliga uppgift vara att driva projektet med att hämta hem redovisningen från outsourcingpartnern för ökad kontroll och höjd kvalitetsnivå.
I det dagliga arbetet är dina ansvarsområden löpande redovisning, leverantörsreskontra samt löneadministration. Du tar fram kvartalsrapporter och månadsbokslut, och som medlem i ledningsgruppen har du en aktiv del i budgetarbete och uppföljning av verksamheten. I arbetet med att etablera en intern ekonomifunktion har du ett nära samarbete med finanscontrollern och tillsammans skapar ni en solid bas för Kyrkans pensionskassas ekonomiarbete. Du rapporterar till VD och arbetar nära styrelsen.

Är du den vi söker?

Efter din civilekonomexamen har du tillskansat dig gedigen erfarenhet inom redovisning under ca 7-10 år. Under den här tiden har du sannolikt arbetat inom ett par olika organisationer och känner dig därmed trygg i att kunna skapa en välfungerande funktion anpassad till Kyrkans pensionskassas verksamhet.
Du trivs i att arbeta i ett mindre team och i en verksamhet som bygger på sunda värderingar och en vilja att erbjuda bästa möjliga tjänst till sina medlemmar. Därför känner du igen dig i beskrivningen av att vara social, flexibel och kommunikativ.

Vi erbjuder

Kyrkans Pensionskassa har visat en av marknadens bästa värdeutvecklingar under de senaste åren. Utan att styras av försäljningskrav ligger istället fokus på att göra ansvarsfulla och hållbara investeringar som genererar bra avkastning, och den interna organisationen har anpassats för att verka i samma syfte. I rollen som redovisningsansvarig får du en central plats och stor påverkansgrad i den fortsatta utvecklingen av organisationen.

Att arbeta på Kyrkans Pensionskassa innebär också att verka i en värderingsstyrd organisation där en god människosyn och en fast tro på alla människors lika värde är ett självklart fundament.
Kyrkans Pensionskassa samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:
Katarina Åhlin, rekryteringskonsult | katarina.ahlin@k2search.se
Anders Hollqvist, researchkonsult | anders.hollqvist@k2search.se

Ansök till tjänsten snarast möjligt via www.k2search.se . Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt. Varmt välkommen med din ansökan!

.