Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Treasury Accounting Specialist

Telia company är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader.

Group treasury består av 17 personer fördelade på tre team.

Dina arbetsuppgifter 

I denna roll får du ett helhetsansvar för redovisning och rapportering av teliakoncernens finansnetto. Du blir kvalitetsansvarig för den information som telia som börsnoterat bolag lämnar i kvartalsrapporter och årsredovisning som rör finansnetto och treasurys verksamhet. Du håller dig uppdaterad vad gäller redovisningsprinciper och regelverk, följer utvecklingen inom området och ansvarar för implementering av nya regelverk som rör finansiella instrument. Tillsammans med treasury accounting controller och avdelningen corporate control (koncernredovisning) kommer du att arbeta med månadsstängningar och rapportering.

Vem är du? 

För att axla den här rollen på bästa sätt ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av liknande uppgifter på ett stort bolag, eller som konsult i motsvarande roll. Du är mycket kunnig inom redovisningsreglerna för finansiella transaktioner och har god erfarenhet av finansrapportering och ett stort intresse av att vara fullt insatt i regelverksfrågor.

Vi erbjuder

Det här är en mycket attraktiv roll för dig som redan utmärkt dig inom redovisning och analys med finansiell rapportering som specialitet. Du som nu är redo för en snabbrörlig, komplex och utmanande bransch i ett dynamiskt företag får här en mycket utmanande och omväxlande roll. Du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och få stort förtroende att utföra dina uppgifter. Din roll och det mervärde du förmedlar genom närvaro och expertis till övriga inom treasury och hela telia companys organisation kommer att ha stor påverkan på gruppens arbetssätt samt hela bolagets resultat. Group treasury är en av de största utgivarna av obligationer i norden och hanterar också en mycket stor likviditet.

Egenskaper

Helhetssyn, kvalitet och ansvarstagande är ledord för dig. Du är prestigelös och van att arbeta självständigt. Du är analytisk och har sinne för både helhet och detaljer.  trots din gedigna erfarenhet och expertroll har du inga problem med att rycka in operativt för att lösa detaljfrågor som är avgörande för helheten.

• organiserad
• flexibel
• analytisk
• prestigelös med god samarbetsförmåga
• trygg och självständig
• serviceinriktad och konsultativ

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608