Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Treasury Accounting Specialist

Telia Company är en internationell koncern med en global strategi, men varhelst vi verkar, agerar vi som ett lokalt företag. Vi erbjuder våra tjänster på 20 marknader. Vi tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. 

 
Group Treasury består av 17 personer fördelade på tre team. Group Treasury hanterar alla finansiella transaktioner för Teliakoncernen och bolaget har på grund av sin storlek en mycket stor skuldportfölj såväl som kassa.
Fortsatt expansion och ökande krav på rapportering och uppföljning gör att vi nu söker en Treasury Accounting Specialist till teamet Treasury Control med ansvar för all redovisning och rapportering av finansposter i Telia-koncernen.

Dina arbetsuppgifter 

I denna roll får du ett helhetsansvar för redovisning och rapportering av Teliakoncernens finansnetto. Du blir kvalitetsansvarig för den information som Telia som börsnoterat bolag lämnar i kvartalsrapporter och årsredovisning som rör finansnetto och Treasurys verksamhet. Du håller dig uppdaterad vad gäller redovisningsprinciper och regelverk, följer utvecklingen inom området och ansvarar för implementering av nya regelverk som rör finansiella instrument. Tillsammans med Treasury Accounting Controller och avdelningen Corporate Control (koncernredovisning) kommer du att arbeta med månadsstängningar och rapportering. Andra exempel på arbetsuppgifter är avancerad säkringsredovisning, support till Front Office och M&A vid nya och komplicerade transaktioner och att vara behjälplig med specialistkompetens inom redovisningsaspekter från ett treasury-perspektiv.

 
Vem är du? 

För att axla den här rollen på bästa sätt ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av liknande uppgifter på ett stort bolag, eller som konsult i motsvarande roll. Du är mycket kunnig inom redovisningsreglerna för finansiella transaktioner och har god erfarenhet av finansrapportering och ett stort intresse av att vara fullt insatt i regelverksfrågor. Att praktiskt ha tillämpat IAS 39 är essentiellt och du brinner för att dela med dig av dina kunskaper inom hela regelverket.

Vi erbjuder

Det här är en mycket attraktiv roll för dig som redan utmärkt dig inom redovisning och analys med finansiell rapportering som specialitet. Du som nu är redo för en snabbrörlig, komplex och utmanande bransch i ett dynamiskt företag får här en mycket utmanande och omväxlande roll. Du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och få stort förtroende att utföra dina uppgifter. Din roll och det mervärde du förmedlar genom närvaro och expertis till övriga inom Treasury och hela Telia Companys organisation kommer att ha stor påverkan på gruppens arbetssätt samt hela bolagets resultat. Group Treasury är en av de största utgivarna av obligationer i Norden och hanterar också en mycket stor likviditet. Risk management när det gäller ränte- och valutarisker är central i verksamheten.

Egenskaper

Helhetssyn, kvalitet och ansvarstagande är ledord för dig. Du är prestigelös och van att arbeta självständigt. Du är analytisk och har sinne för både helhet och detaljer.  Trots din gedigna erfarenhet och expertroll har du inga problem med att rycka in operativt för att lösa detaljfrågor som är avgörande för helheten. Vidare är du kommunikativ och uppskattar att samarbeta i team med såväl interna som externa kontakter.

• Organiserad 
• Flexibel
• Analytisk
• Prestigelös med god samarbetsförmåga
• Trygg och självständig
• Serviceinriktad och konsultativ 

 
Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Pauline Nilsson Cattaneo på tel. 076-0001819 eller pauline.nilsson-cattaneo@k2search.se alternativt Eugenia Duarte Walker på tel. 076-000 18 08 eller eugenia.duarte-walker@k2search.se . Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Ansök tjänsten på www.k2search.se . Urval sker löpande.

.