Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Administrativ chef och Avdelningschef för Ekonomi- och verksamhetsstöd

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 anslutna organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt och vi ser jämlikhet och mångfald som en förutsättning för visionen. Kärnan i folkrörelsen är ideellt arbetande i teaterföreningar över hela landet. Det är de som är Riksteaterns ägare. Riksteatern medverkar till mer än en miljon scenkonstbesök per år och har också en omfattande internationell verksamhet. Riksteatern är en organisation för alla, med plats för var och ens särskilda förmågor, perspektiv och kreativitet. Läs mer på www.riksteatern.se

Riksteatern är mitt inne i en utveckling mot en effektivare organisation. Vi vill få mer scenkonst för pengarna. Nu söker vi en Administrativ chef och avdelningschef för ekonomi och verksamhetsstöd som vill delta i detta arbete.

Vad innebär tjänsten?

Uppdraget är att driva och utveckla verksamhetsstödet inom Riksteatern för att tillgodose en effektivare och tydligare styrning. Vi arbetar hela tiden med att se över organisation och arbetssätt. Riksteatern är en geografiskt spridd verksamhet och ett välfungerande verksamhetsstöd är avgörande för att vi ska kunna optimera våra resurser och få ut mycket och kvalitativ scenkonst. 

Utvecklingsområden just nu är vår IT-förvaltning och de ekonomiska funktionerna. Ett annat område är att finna balans mellan våra föreningars önskemål om verksamhetsstöd och hur vi ska kunna tillmötesgå det med befintliga resurser. Utmaningar för den administrativa chefen är att skapa acceptans för sådan utveckling inom avdelningen och i organisationen i övrigt.

Avdelningschefen ingår i Riksteaterns ledningsgrupp. Ledningsgruppsarbetet omfattar ett stort ansvar att leda verksamheten utifrån kongressmål och styrelsens verksamhetsinriktning.

Den administrativa chefen har ett övergripande ansvarar för avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstöd som idag ca 20 medarbetare fördelade på enheterna Ekonomi & Controlling, Fastighet, Inköp & Affär samt IT. Varje enhet leds av en enhetschef och avdelningschefen har ett direkt personalansvar för de fyra enhetscheferna.

Vad är viktigt för rollen?

Du har stor ledarerfarenhet och du har erfarenhet att ha underställda chefer. Du har sannolikt arbetat inom en idéburen organisation eller i en icke-vinstdrivande verksamhet och har erfarenhet av att utveckla verksamheten inom det ekonomiska och/eller administrativa området.
Dina personliga egenskaper är viktiga i arbetet. Du är kommunikativ och har förmåga att skapa tillit i förändringsarbete. Du har en god förmåga att förstå var organisationen befinner sig och vad den behöver samt att bygga och upprätthålla nätverk med andra aktörer. Du tycker om att leda andra och att skapa välfungerande team kring dig på flera nivåer.
 
Övrigt

Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Hallunda. Den inleds med en sex månaders provanställning med avsikt att övergå till en tillsvidareanställning. Tillträde sker så snart som möjligt. Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma. Även vissa resor kan förekomma.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lena Haeger, e-post lena.haeger@k2search.se eller researchkonsult Petter Pålsson, e-post petter.palsson@k2search.se . Urval sker löpande och vi ser gärna att du hör av dig med en ansökan så snart som möjligt.
Ansök tjänsten på www.k2search.se

.