Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Livbolagsjurist

Handelsbanken liv ab är ett självständigt livförsäkringsbolag inom svenska handelsbanken ab. Bolaget erbjuder försäkring till företags- och privatkunder via förmedling hos kontor, via internettjänsten samt inom kollektivavtalade avtalspensioner. Företaget har ett brett produktutbud av risk- och sparförsäkringar.

Juristenheten inom handelsbanken liv har som huvuduppgift att ge juridiskt stöd i försäkringsfrågor inom bolaget och till handelsbankskoncernen i övrigt. Det rör sig om såväl försäkringsjuridiska frågor som näringsrättsliga frågor som berör livförsäkringsbolag. Arbetet präglas av ett nära samarbete med övriga enheter i banken inklusive den svenska kontorsrörelsen. Utgångspunkten är ett starkt koncerngemensamt arbete då många frågor ska förankras i banken. Inom handelsbankskoncernen erbjuds goda interna karriärs- och utvecklingsmöjligheter och en mycket bra personalpolitik. Jurister och compliance åtnjuter stor respekt inom handelsbanken, det juridiska perspektivet är centralt och värderas högt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

– utreda nuvarande och kommande regelverk för livbolag med fokus på iorp 2 och solvens 2, med syfte att upprätt hålla regelefterlevnad och som stöd vid implementering
– ge stöd till vd, ledning och övrig organisation avseende livbolagsrättsliga frågor
– företräda handelsbanken liv i branschorganisationen svensk försäkring

I arbetsuppgifterna ingår även:

– delta i och samarbeta med compliance enheten
– ansvara för och hantera avtal (externa och interna) inom t ex outsourcing
– bevaka och analysera konsekvenserna av ny lagstiftning för livbolag

Vi ser gärna att du har:

– minst fem års erfarenhet av arbete som bolagsjurist inklusive avtalsskrivning
– kunskap om iorp 2 och solvens 2
– erfarenhet och kunskap om livbolag och försäkringsrörelselagen
– juridisk kandidatexamen

Meriterande:

– erfarenhet av affärsdriven verksamhet och/eller erfarenhet från ett livförsäkringsbolag
– en strategisk höjd för att kunna jobba med strategiska frågeställningar
– notarietjänstgöring
– kunskap om idd/mifid

Som person är du ansvarstagande, driven, initiativrik och självgående. Du gillar att jobba i team med andra och bygger gärna relationer internt och externt.

Intresserad av Sveriges vassaste rekryteringsföretag? Vill du veta mer om hur vi kan stärka din organisation? Hör av dig till oss här så återkommer vi inom 24 timmar. Läs mer

id609 0