Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Finance Manager

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Portföljen består idag av cirka 400 bolag i många olika branscher. Investerat belopp i dessa är ca 1,3 miljarder. Almi Invests roll är att investera i tidiga och riskfyllda faser, ofta tillsammans med privata finansiärer, och bidra till att det skapas fler framgångsrika företag i Sverige. För mer information om Almi Invest, besök: www.almiinvest.se

Rollen

Som Finance Manager på Almi Invest ansvarar du för gruppen Business Control & Support, med fem direktrapporterande business controllers och business administrators. Gruppen arbetar med rapportering till ägare, finansiärer och andra intressenter och ansvarar också för processer kopplade till Almi Invests kärnverksamhet, tex portföljvärdering och investeringsuppföljning.

Ett av dina primära ansvarsområden är att vara länk mot Almi Invests åtta fondbolag runtom i Sverige och mot moderbolaget Almi Företagspartner. I detta arbete verkar du nära Almi Företagspartners CFO samt Almi Invests Fund Managers, och i samråd med dem sätter du en struktur för rapportering och uppföljning av verksamheten.

Som Finance Manager är du självfallet också ansvarig för bolagets budgetprocess och regelefterlevnad, samt är kontaktperson gällande redovisningsfrågor.

Du ingår i Almi Invests ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Att arbeta på Almi Invest

På Almi Invest får du möjlighet att arbeta på Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag. Du ingår i en koncern som ser som en av sina huvuduppgifter att stötta hållbart företagande i Sverige, och som befinner sig i ett spännande skede av förändring. Kompetens- och engagemangsnivån är hög, och man lever efter sina värderingar Glädje i arbetet, Flexibilitet i tanke och handling, samt Affärsmässighet i beslut och genomförande.

Som Finance Manager på Almi Invest har du ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och en central position inom bolaget. Du övertar ett väl fungerande team och en grundläggande struktur som du har stort mandat att vidareutveckla och förfina.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Du är en trygg ledare som driver förändring och ser till dina medarbetares framgång och utveckling. Du positionerar med lätthet ditt team i organisationen och driver på samma sätt företagsövergripande frågor och skapar utrymme på koncernnivå. I ditt dagliga arbete trivs du med att växla mellan detaljer och helhet, och att ansvara för en stor mängd varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Du har gedigen kunskap inom controlling och budgetprocesser inom en koncern, så du är van vid att se dotterbolagets perspektiv i samklang med moderbolagets övergripande processer. Därmed är din kommunikationsförmåga och din benägenhet att skapa relationer egenskaper som är mycket framträdande hos dig. Vidare är du självfallet noggrann och strukturerad i ditt arbete, och har en tydlig affärsmässig sida som innebär att du trivs i att arbeta i en verksamhetsnära roll där din analys gör verklig skillnad.

Almi Invest samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:
Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se
Madeleine Tidehorn, researchkonsult, madeleine.tidehorn@k2search.se

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

.