Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Relations Director

Civil rights defenders är en oberoende expertorganisation. Organisationen bildades 1982 i stockholm med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare. Organisationen arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där man tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring.

För mer information, besök https://www.civilrightsdefenders.org/sv/

Civil rights defenders är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse. Idag är verksamheten till stor utsträckning finansierad via statliga bidrag. Organisationens målbild är att vända intäktsflödet från att vara statligt finansierad till att i huvudsak vara finansierad av privata medel från företag, andra organisationer och privatpersoner.

Rollen

I denna nyinrättade roll är din främsta uppgift att öka intäktsflödet från privata givare och företag. I grund och botten liknar rollen traditionellt säljarbete, med skillnaden att i stället för att sälja varor och tjänster, säljer du vår vision och vårt arbete med mänskliga rättigheter. Lika mycket som det handlar om att bygga upp långsiktiga relationer och förtroende bland potentiella givare innebär rollen även att skapa struktur och processer för insamlingsarbetet. Du tar ansvar för helheten, från övergripande strategi till de etiska riktlinjerna och policys kring insamling, till genomförande av aktiviteterna för att nå de övergripande målen.

Som relations director medverkar du i den operativa ledningsgruppen med förväntan om att bidra med insamlingskunskap och till helheten om finansieringen av verksamheten.

Att arbeta på civil rights defenders

Genom att arbeta på civil rights defenders bidrar du till att göra skillnad i världen, du bidrar till att försvara de mänskliga rättigheterna. Civil rights defenders står inför en tydlig expansion och tillväxt med fler internationellt förankrade projekt på väg att startas. Detta får du möjlighet att vara en del av.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Vi tror att du är en person som har erfarenhet av att arbeta med insamling och/eller försäljning. Det är värdefullt om du har erfarenhet av att arbeta inom någon ngo eller har arbetat med sponsring/csr från privata sektorn. Du är en person som skapar förtroende hos dina kunder och har genomslagskraft i dialogerna. Eventuellt har du tidigare ledarerfarenhet men det kan också vara din första chefsposition förutsatt att du besitter ledaregenskaper och förstår värdet av teamet.

Du drivs av att skapa förändring och av att nå mål och resultat.

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 1