Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-ansvarig pension och lön

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi företagspartner ab ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, almi invest ab och ifs rådgivning ab. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

 

På almi stöttas hela organisationen av moderbolagets hr-avdelning.

Rollen

I denna nyinrättade roll är din främsta uppgift att sätta en gemensam struktur för hela almi inom ditt ansvarsområde. Organisationen är rikstäckande och relativt komplex utifrån den regionala dotterbolagsstrukturen, och de policyer som finns behöver genomlysas, i viss mån uppdateras och framförallt implementeras i verksamheten.

Då lön och pensioner är outsourcade, utgör du den naturliga kontaktpunkten och kravställaren gentemot de externa leverantörerna.

Dina kontakter internt på almi är många och du kommunicerar dagligen med chefer på olika nivåer.

Du ingår i moderbolaget almi företagspartner ab och rapporterar till hr-direktör.

Att arbeta på almi

På almi ingår du i en organisation som möjliggör hållbart företagande i sverige, och som befinner sig i ett spännande skede av förändring.

I denna statligt ägda verksamhet är kompetensnivån hög och samhällsengagemanget en stor drivkraft för de anställda, och man lever efter sina värderingar glädje i arbetet, flexibilitet i tanke och handling, samt affärsmässig i genomförande och beslut.

Att ingå i almis hr-avdelning innebär stort mandat och möjligheter att påverka på samtliga nivåer inom organisationen.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

Löne- och pensionsfrågor ligger dig varmt om hjärtat. Du har tillskansat dig gedigen erfarenhet och har arbetat strategiskt med att sätta strukturer och implementera policyer på området. Din omgivning brukar ge dig positiv återkoppling kring din förmåga att fånga upp frågor som är angelägna för medarbetare och chefer, för att sedan presentera och utbilda på ett sätt som inger förtroende och gör att alla förstår.

Almi företagspartner är ett företag med fokus på mångfald och som uppmuntrar detta vad gäller exempelvis kön, ålder och utländsk bakgrund.

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig! ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

 

K2 Search modell av rekrytering visar hur man lyckas med att rekrytera VD . Läs mer

id609 0