Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Inköpare med kategoriansvar

Stena metallkoncernen är ett ledande återvinningsföretag. Bland verksamheterna ingår också produktion av aluminium från återvunnen råvara, leveranser av stålprodukter, finansverksamhet samt internationell handel med stål, metaller och olja. Stena metallkoncernen bedriver verksamheter inom åtta affärsområden, Återvinning, elektronikåtervinning, aluminium, stål, komponenter, olja, trading och finans, på mer än 200 platser i tio länder. Vi är drygt 3 000 medarbetare.

Det övergripande ansvaret för rollen som kategoriansvarig inköpare är att utveckla strategier, upphandla och utveckla avtal med befintliga och nya leverantörer allt i enlighet med koncernens övergripande inköpsstrategi, inom de egna kategorierna.

Arbetet sker med ett tvärfunktionellt arbetssätt där delaktighet i utveckling och efterlevnad av processer är viktig del.

Arbetsuppgifter

• utveckla strategier för inköpskategorier inom maskin och produktion tillsammans med tvärfunktionella kategoriteam
• upphandlingar, förhandlingar och kontraktsskrivning
• leverantörsutveckling
• leverantörsuppföljningar i syfte att upprätthålla en stabil, säker och kostnadsoptimerad leverantörsbas.
• kontinuerlig omvärldsbevakning för att veta att vi använder de bästa leverantörerna på marknaden utifrån rådande behov.
• frekvent samarbete med produktionssidan men även övriga funktioner inom koncernbolagen.

Egenskaper

Detta är en nyckelposition i vår organisation. För att trivas och passa för uppdraget är det därför viktigt att du har en god affärsmässig förståelse och är kommersiellt driven med ett strategiskt förhållningssätt. Du har lätt för att kommunicera och att få andra delaktiga i nya arbetssätt och metoder.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom teknik. Du har erfarenhet kring produktionsinriktad bearbetning och maskinell utrustning samt erfarenhet av kategoribaserat inköp.

K2 Search samlar de bästa inom rekrytering, research och koordinering med syfte – att med executive search hjälpa dig stärka er affär och göra er organisation ännu starkare. Läs mer

id609 0