Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Generalsekreterare

Ksak och ksak-m är riksorganisationer för landets motorflygklubbar och är den största intresseorganisationen för motorflyg i sverige. Organisationerna arbetar för att ta tillvara flygklubbarnas och därmed också alla deras piloters intressen men har också vissa myndighetsuppdrag för det ultralätta flyget. Verksamheten bedrivs både nationellt och internationellt. Ksak, bildat år 1900, är världens näst äldsta flygorganisation bestående av 150 klubbar runt om i landet, 2900 privatpiloter och 4000 medlemmar. Verksamheten leds från sekretariatet i kista.

Som generalsekreterare ansvarar du för ksak/ksak-m’s arbete med att utveckla allmänflygets roll som samhällsnytta, pilotutbildare samt sport- och rekreationsverksamheten.

Generalsekreteraren hanterar organisationernas löpande ärenden, representerar organisationerna vid konferenser, sammanträden, tävlingar, etc. Samt driver aktivt ksak/ksak-m’s intressen.

Du kommer att delta i det fortsatta utvecklings- och förändringsarbetet av ksak/ksak-m för att skapa en välfungerande serviceorganisation som med hjälp av moderna verktyg når ut till samhället. Målet är att stärka ksak/ksak-m’s roll genom tätare kontakt med andra organisationer och myndigheter.

Vi erbjuder

En stimulerande roll och fantastisk plattform att arbeta från samt påverka flygets utveckling och framtid. Du kommer att arbeta med och driva ett spännande förändringsarbete.

Vi söker dig som har/är

• levande intresse för flyg och speciellt det lätta flyget/allmänflyget
• mångårig erfarenhet inom flyg- eller flygrelaterad verksamhet
• goda kunskaper om lagar, regler, myndigheter etc.

K2 Search AB är ett rekryteringsföretag som kan mer än bara rekrytering. Läs mer

id609 0