Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Chef Nationell samordning regional leverans Stockholm

Trygghetsfonden tsl (tsl) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet byggt på trygghetsavtalet tecknat mellan svenskt näringsliv och lo. Tsls trygghetsavtal omfattar 100 000 företag med 900 000 anställda. De branscher som omfattas av tsls omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare. Tsl är sveriges största nätverksorganisation för omställning.

Tsl kommer från och med 1 november 2017 att arbeta efter en ny verksamhetsmodell som innebär att tsl-systemet utöver jobbcoachning även kommer kunna erbjuda utbildnings- och valideringsinsatser för uppsagda deltagare.

I rollen är du placerad i stockholm där ansvarar du för att leda våra leveranschefer i sju regioner att bygga upp och utveckla verksamheten. Ditt uppdrag blir att se till att det finns en enhetlighet i tsls erbjudande över hela landet.

Dina arbetsuppgifter mer i detalj innebär att:

• du ansvarar för att samordna leveransen och leveranscheferna i regionerna
• initialt projektleda implementationen av den regionala verksamheten
• ansvara för att samordna relevanta frågor som går över de olika leveranschefernas verk-samhetsområden, t.ex.

Vi erbjuder

En möjlighet till ett samhällsviktigt uppdrag med stort kundfokus. En spännande utmaning i att bygga upp någonting nytt som inte finns på plats idag.

Kvalifikationer

• lång erfarenhet av omställningsfrågor på både ledande och operativ nivå
• lång chefserfarenhet i linjen- gärna där du lett chefer
• erfarenhet av att ha lett uppbyggnad eller utveckling av motsvarande verksamhet
• vana av att upphandla tjänster och skriva avtal
• vana vid förhandlingssituationer
• erfarenhet av partsverksamhet
• god kunskap och kännedom om den svenska arbetsmarknaden och dess regelverk

Egenskaper

• handlingskraftig & drivande
• strategisk och analytisk förmåga
• problemlösare
• lagspelare
• kommunikativ & relationsskapare
• professionell

Tsl samarbetar med k2 search i den här rekryteringen. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med annika stålhandske holm, telefon 0765-25 90 51 eller josefin cohen, 073-5437471. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Vi vill ha din ansökan snarast.

Skapa framgångsrikt VD arbete och registrera dig i K2 Search kandidatdatabas. Läs mer

id609 1