Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

CFO

Apl, apotek produktion & laboratorier ab, är en av europas största tillverkare av extemporeläkemedel och en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i sverige. Apl har fyra anläggningar (umeå, stockholm, göteborg och malmö) för tillverkning och utveckling av läkemedel. Apl bedriver produktion, laboratorieverksamhet, produktutveckling samt har även beredningsenheter på sjukhus. Apl erbjuder cirka 2000 produkter och bedriver ett mycket aktivt sortimentsarbete med specialister/förskrivare och myndigheter. Apl:s omsättning uppgår till ca 1,3 mdkr, antalet medarbetare är cirka 550. Apl har ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt iso standard.

Affärsorienterad cfo med ansvar för enheten finans & it som arbetar såväl strategiskt som operativt och som är skicklig på att leda, driva och nå resultat. Du ansvarar för att företagets ekonomistyrning, kvartalsrapporter, årsredovisning, koncernredovisning, finansiering, resultatuppföljning och analys håller hög nivå. Prognoser och rapporter till styrelsen är ett viktigt inslag i arbetet liksom att aktivt arbeta med förändringsarbete. Rollen innebär att du skall leda och utveckla arbetet inom företagets finansenhet och samtidigt vara med och vidareutveckla apl. Det innebär vidareutveckling och optimering av den ekonomiska strukturen med tydlig ansvarsfördelning mellan affärsområden, leveransorganisation och övriga funktioner. I enheten ingår avdelningen it med ansvar för daglig drift och apls digitala transformation och du är även ansvarig systemägare för affärssystemet microsoft dynamics ax2012. I koncernen ingår ett fastighetsbolag apl fastigheter ab.
du rapporterar direkt till vd och är en del av apl:s företagsledning. Du är ett bollplank till vd gällande ekonomi- och ekonomistyrningsfrågor och sköter den finansiella rapporteringen inför styrelse och ägare. Inom finans & it finns totalt 22 medarbetare och du har 6 direktrapporterande.

Vi erbjuder

Apl är ett företag i en mycket spännande utvecklingsfas. Företaget har en bred verksamhet med basen i sverige men befinner sig på en internationell marknad. Kännetecknande för apl är en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar i en organisation med höga ambitioner.

Kvalifikationer

• dokumenterad erfarenhet som cfo, finansansvarig eller motsvarande
• erfarenhet från tillverkande industri och god kunskap om ekonomiska frågeställningar
• inom logistikflöde och lagerhantering
• erfarenhet av erp och systemägarskap
• dokumenterat mycket god ledarerfarenhet
• erfarenhet att driva förändrings- och förbättringsarbete
• civilekonomexamen eller motsvarande

Egenskaper

• affärsmässig och resultatorienterad
• proaktiv och lösningsorienterad
• kontaktskapare och relationsbyggare
• strukturerad och tydlig
• lyhörd och prestigelös
• självständig och drivande
• god kommunikativ förmåga
• engagerad och entusiasmerande

Bredden i våra Executive Search-projekt innebär kunskap och förståelse för många branscher och funktioner – deras ömsesidiga beroende, likheter och olikheter. Läs mer

id608