Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Fund Manager

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar drygt 3 miljarder kronor och har sedan start investerat ca 1,8 miljarder i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Apple och Qlik eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen. www.almiinvest.se 

Stockholm är en av världens mest intressanta och expansiva regioner och Almi Invest har en viktig roll i det finansiella ekosystemet. Om du brinner för att investera i och utveckla framtida tillväxtbolag och dessutom vill leda ett nytänkande och professionellt team är rollen som Fund Manager på Almi Invest garanterat en spännande möjlighet för dig.

Rollen

Som Fund Manager har du det övergripande ansvaret för din region och du är VD i det regionala riskkapitalbolaget, Almi Invest Stockholm AB, som idag har investeringar i ett femtiotal bolag med ca 400 miljoner kronor under förvaltning. Du arbetar själv operativt med investeringar, vilket innebär att du analyserar och utvärderar idéer och arbetar tätt tillsammans med entreprenörer och styrelser ur ett ägarperspektiv.

Att vara Fund Manager innebär också att leda teamet om fem personer som består av Investment Managers, Analytiker och Talent Manager. En viktig del av rollen är ett fortsatt fokus på utveckling av Almi Invests investeringsstrategi och -process då inflödet av förfrågningar ökat kraftigt de senaste åren. Att tänka nytt kring hur du och ditt team bäst kan arbeta långsiktigt med entreprenörer och dess företag för att skapa framgång är självfallet också en nyckelfråga, där du som Fund Manager tar täten och visar riktningen.

Du ingår i Almi Invests ledningsgrupp, där du arbetar aktivt med organisationens fortsatta utveckling på strategisk nivå. Du rapporterar till styrelsen för det regionala riskkapitalbolaget, men även till Almi Invests nationella VD som du arbetar nära och driver olika projekt tillsammans med. Runt fonden finns även andra intressenter, såsom offentliga finansiärer och tillsynsmyndigheter, som du har en löpande dialog med.

Att arbeta på Almi Invest

På Almi Invest får du möjlighet att arbeta på Sveriges mest aktiva riskkapitalbolag. Kompetens- och engagemangsnivån är hög och du ingår i en koncern med uppgift att stötta hållbart företagande i Sverige. En koncern som dessutom befinner sig i ett spännande skede av förändring.

Att axla rollen som Fund Manager i Stockholm innebär att du får arbeta med ett kompetent och framgångsrikt team, som redan är drivande vad gäller utveckling och nytänkande inom Almi Invest. Du får kombinera det strategiska med det operativa och har breda kontaktytor internt såväl som externt.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

För dig är rollen som Fund Manager en lyckad kombination av dina olika kompetensområden. Du får möjlighet att arbeta med investeringar i tidiga faser där din analytiska förmåga och erfarenhet av att utveckla företag kommer väl till pass. Då en stor del av investeringarna i regionen sker inom ICT, är detta ett område där du sannolikt har med dig insikter från tidigare yrkesroller.

Du kommer arbeta med ett brett kontaktnät som sträcker sig från riskkapitalbolag till entreprenörsnätverk, affärsänglar och inkubatorer. Med din erfarenhet så har du lätt för att identifiera dig med de utmaningar entreprenörer står inför, samt har förmågan att diskutera dessa i olika sammanhang.

Vidare innebär rollen ett ansvar för ett framgångsrikt team, där du får fortsätta utveckla ditt ledarskap som bottnar i tillit, helhetssyn och genomförandekraft. Eftersom du också är duktig på att driva olika verksamhetsutvecklande projekt lockar dessa aspekter i rollen dig särskilt mycket.

Almi Invest ägs av Almi Företagspartner som i sin tur ägs av staten via Näringsdepartementet. Almi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, etnisk tillhörighet och utländsk bakgrund en självklarhet. Almi Invest samarbetar med K2 Search i denna rekrytering. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, på: katarina.ahlin@k2search.se 

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig senast den 23 april! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

 

Executive Search se.