Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsutvecklingschef med fastighetsfokus – Depåer och Godsterminaler

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen. Att arbeta på jernhusen innebär att aktivt jobba för att fler väljer hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och vill ha fler med på resan för en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare sverige.

Läs mer om oss på www.jernhusen.se 

Aldrig förut har så många personer och så mycket gods transporterats på järnväg. Jernhusen bidrar till ett välfungerande järnvägssystem och tillhandahåller depåer som skapar förutsättning för hela, rena och säkra tåg. Affärsområde depåer och godsterminaler ansvarar för utveckling och förvaltning av jernhusens fastighetsbestånd bestående av befintliga och nya depåer samt godsterminaler längs med sveriges järnvägar. Målet med depåverksamheten är att erbjuda kunderna depåer med rätt struktur, rätt geografiskt läge och rätt affärsmodell för att på så sätt öka effektiviteten och sänka kundernas underhållskostnader.

Teamet, bestående av fem medarbetare, med fokus på fastighets- och affärsutveckling ansvarar för utveckling av det befintliga fastighetsbeståndet av depåer och godsterminaler samt byggnation av nya fastigheter. Avdelningen bedriver en stor variation av projekt och är involverade i utvecklandet av nya affärsmodeller genom att ta fram hela kedjan från idé, plan, investeringskalkyl etc.

Utmaningen

Jernhusen strävar efter att vara en kundnära partner och att ständigt vidareutveckla fastighetsbeståndet och dess funktioner i nära samarbete med våra kunder. Gamla depåer behöver anpassas till nya moderna tåg/motorvagnar med höga krav på säkerhet och arbetsmiljö.

I rollen som affärsutvecklingschef ansvarar du för att utveckla och förverkliga strategin och visionen för våra framtida fastigheter samt att realisera affärsområdets investeringsplaner. Rollen innefattar strategiskt så väl som operativt arbete med fastighetsutvecklingsprojekt. Du har ett ledarskap där du delar med dig av din erfarenhet samtidigt som du inspirerar och utvecklar teamet. Du och ditt team kommer att driva själva affären kring etablering av nya depåer och godsterminaler och utveckling av befintliga bestånd från idé till driftsatt anläggning. Att ansvara för ekonomi och exploateringsvillkor i fastighetsutvecklingsprojekt liksom övriga frågor inom mark- och exploateringsområdet är en viktig del av ditt och teamets arbete. Detta omfattar analys, kunskap inom det fastighetsrättsliga området, förhandling och projektledning. Du har fullt resultatansvar (intäkt- och kostnadsansvar) för avdelningen och ansvarar för att rätt resurser och kompetenser ingår i teamet. Rollen innefattar också att hitta nya affärsmöjligheter, att förbättra och effektivisera befintliga affärsupplägg samt dialoger med nuvarande och befintliga kunder. Du rapporterar till affärsområdeschefen för depåer och godsterminaler och är del av ledningsgruppen inom affärsområdet.

Din bakgrund/profil

• har arbetat minst tio år med fastighetsutveckling, gärna inom industrin.
• har arbetat med förstudier med fokus på genomförbarhet av nybyggnationsprojekt.
• erfarenhet av plan- och/eller bygglovsprocesser samt exploateringsfrågor.
• god förståelse för verksamhetsutveckling ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv.
• erfarenhet av att arbeta i en projektorienterad organisation.
• minst ett par års ledarerfarenhet där affärsfokus, anpassat ledarskap och närhet är dina ledord.
• akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning alter-nativt civilekonom.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med jernhusens värdeord; vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig och har pondus. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du är resultatorienterad och har förmågan att ta fram visionen och överföra denna till en strategi. I din ledarroll stakar du ut riktningen för ditt team och motiverar och samordnar så att alla håller fokus på målet. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt.

Vi erbjuder dig

Du kommer få stora möjligheter att påverka samt driva rollen och ditt ansvarsområde självständigt med fokus på spännande fastighetsutvecklingsprojekt. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter inom jernhusen. Du kan påverka och skapa en effektivare verksamhet samt bidra till en mer hållbar framtid. Du kommer arbeta från idé till färdigt projekt.

Är detta utmaningen för dig? tveka inte att kontakta oss.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 3