Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsutvecklare med fastighetsfokus

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen. Att arbeta på Jernhusen innebär att aktivt jobba för att fler väljer hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och vill ha fler med på resan för en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige. Jernhusen är helägt av svenska staten och äger 167 fastigheter till ett värde av 15,5 miljarder kronor.

Läs mer om oss på www.jernhusen.se 

Aldrig förut har så många personer och så mycket gods transporterats på järnväg. Jernhusen bidrar till ett välfungerande järnvägssystem och tillhandahåller depåer som skapar förutsättning för hela, rena och säkra tåg. Affärsområdet Depåer och Godsterminaler ansvarar för utveckling och förvaltning av Jernhusens fastighetsbestånd bestående av befintliga och nya depåer och godsterminaler längs med Sveriges järnvägar. I rollen som affärsutvecklare kommer du att fokusera på fastighetsutveckling inom depåverksamheten. Målet med verksamheten är att erbjuda kunderna depåer med rätt struktur, rätt geografiskt läge och rätt affärsmodell för att på så sätt öka effektiviteten och sänka kundernas underhållskostnader. Kunderna består framförallt av trafikförsörjare, operatörer, underhållsleverantörer och Trafikverket.

Teamet med fokus på fastighet- och affärsutveckling ansvarar för utveckling av det befintliga fastighetsbeståndet av depåer och godsterminaler samt byggnation av nya fastigheter. Avdelningen bedriver en stor variation av projekt och är involverade i utvecklandet av nya affärsmodeller genom att ta fram hela kedjan från idé, plan, investeringskalkyl etc. kopplat till utvecklingen av fastighetsbeståndet.

Utmaningen

Jernhusen strävar efter att vara en kundnära partner och att ständigt vidareutveckla fastighetsbeståndet och dess funktioner i nära samarbete med våra kunder. Gamla depåer behöver anpassas till nya moderna tåg/motorvagnar med höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. Detta kräver ytterligare fokus på fastighetsutveckling anpassad efter kundernas behov.

I rollen som affärsutvecklare är du tillsammans med resten av teamet ansvarig för att utveckla och förverkliga strategin och visionen för våra framtida fastigheter samt att realisera affärsområdets investeringsplaner. Du kommer att driva själva affären kring etablering av nya depåer och godsterminaler och utveckling av befintliga bestånd från idé till driftsatt anläggning. Att ansvara för ekonomi och exploateringsvillkor i fastighetsutvecklingsprojekt liksom övriga frågor inom mark- och exploateringsområdet är en viktig del av ditt arbete. Detta omfattar analys, kunskap inom det fastighetsrättsliga området, förhandling och projektledning. Du har fullt resultatansvar (intäkt- och kostnadsansvar) för dina projekt och ansvarar för att rätt resurser och kompetenser ingår i teamet. Rollen innefattar också att hitta nya affärsmöjligheter och att förbättra och effektivisera befintliga affärsupplägg. Du rapporterar till chefen för affärsutveckling inom affärsområdet Depåer och Godsterminaler och tjänsten är placerad i Stockholm.

Din bakgrund/profil

• Har arbetat med förstudier med fokus på genomförbarhet av nybyggnationsprojekt.
• Arbetat minst tio år med fastighetsutveckling, gärna inom industrin.
• Erfarenhet av plan- och/eller bygglovsprocesser samt exploateringsfrågor.
• God förståelse för verksamhetsutveckling ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv.
• Erfarenhet av att arbeta i en projektorienterad organisation.
• Akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning alter-nativt civilekonom.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med Jernhusens värdeord; Vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig och har pondus. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt. Du är en öppen, prestigelös, involverande och hjälpsam lagspelare med goda ledaregenskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och dig som individ.

Vi erbjuder dig

Du kommer få stora möjligheter att påverka samt driva rollen och ditt ansvarsområde självständigt med fokus på spännande fastighetsutvecklingsprojekt. Du kan påverka och skapa en effektivare depåverksamhet samt bidra till en mer hållbar framtid. Du kommer arbeta från idé till färdigt projekt. Vi erbjuder möjligheten att arbeta i ett affärsdrivet bolag med ett bra klimat, en utvecklande miljö med stor kompetens och där du får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen på lång sikt.

Är detta utmaningen för dig? Tveka inte att kontakta oss.

Jernhusen samarbetar med K2 Search i denna rekrytering.
Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med:
Cecilia Fredriksson | 076-000 18 12 eller
Omar Zaghdane | 076-525 90 35.
Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.
Ansök till tjänsten på www.k2search.se. Urval, intervjuer och tester sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Executive Search se.