Vxl: +46(0)10-214 66 46
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Affärsutvecklingschef med fastighetsfokus – Stationer

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger fastigheter längs den svenska järnvägen. Att arbeta på jernhusen innebär att aktivt jobba för att fler ska välja hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Idag är vi cirka 200 medarbetare och vill ha fler med på resan för en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare sverige.

Läs mer om oss på www.jernhusen.se 

Över en halv miljon människor passerar genom våra fastigheter varje dag. Det ger oss stora möjligheter att göra skillnad i både människors vardag och för samhällsutvecklingen på lång sikt. Fler personresor med tåg står högt på den politiska agendan och jernhusens fastighetsbestånd ska bidra till den utvecklingen.

I rollen som affärsutvecklingschef inom affärsområde stationer leder du ett team om sex medarbetare med fokus på fastighetsutveckling av stationer. Affärsutvecklingsteamet arbetar framför allt med utveckling av nya stationer, men driver även vissa större utvecklingsprojekt inom befintliga stationer. Avdelningen ansvarar för långsiktiga strategier för våra större stationer samt utveckling av vårt koncept station next. Exempel på projekt som drivs från avdelningen är etablering av ny station i växjö. Avdelningen ansvarar även för stationsdelarna i jernhusens större stadsutvecklingsprojekt i storstadsregionerna. Avdelningen driver och ansvarar för projekt genom hela kedjan från idé till genomförande och överlämning till förvaltning.

Utmaningen

Stationer och stationsområden har ofta en central funktion för både stad och transportsektor varför fastighetsutveckling av stationer kräver god förståelse för samhälle, infrastruktur och stationens roll i staden. Bra samverkan med kommuner, myndigheter och andra fastighetsägare är en förutsättning för att lyckas i projekten. För att tillvarata resenärens behov och säkerställa rätt kommersiellt utbud i stationen krävs kunskap om t.ex. Handel och flöden i projektteamen. Goda kunskaper krävs även om t.ex.

I rollen som affärsutvecklingschef ansvarar du för att utveckla och förverkliga strategin för våra framtida stationer och därmed till att förädla fastighetsbeståndet och skapa värde. Rollen innefattar strategiskt så väl som operativt arbete med fastighetsutvecklingsprojekt. Du kommer att ha beställaransvar för ett antal projekt. Du ansvarar för såväl affär som koncept och färdigställd produkt. Du har fullt resultatansvar (intäkt- och kostnadsansvar) för avdelningen och dina projekt och ansvarar för att rätt resurser och kompetenser ingår i teamet.

Du har ett ledarskap där du delar med dig av din erfarenhet samtidigt som du inspirerar och utvecklar teamet. God samverkan med andra avdelningar inom affärsområdet samt med andra delar av jernhusen är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du rapporterar till affärsområdeschefen för stationer och är del av ledningsgruppen inom affärsområdet.

Din bakgrund/profil

• har arbetat minst tio år med fastighetsutveckling, med fokus på kommersiella fastigheter.
• erfarenhet av planprocesser, exploateringsfrågor samt därtill hörande utredningar.
• erfarenhet av att arbeta i en projektorienterad organisation.
• minst ett par års chefserfarenhet från ledande befattningar.
• akademisk utbildning, exempelvis civilingenjör med bygg- och fastighetsinriktning alternativt civilekonom eller motsvarande.

Är du den vi söker?

Det är viktigt att du kan identifiera dig med jernhusens värdeord; vi är engagerade, vi tar ansvar och vi ser möjligheter. Viktiga egenskaper i denna roll är att du är en trygg, stabil person som är beslutsmässig och är tydlig. Du har affärskraft och förmåga att se och ta vara på affärsmöjligheter. Du är resultatorienterad och har förmågan att ta fram visionen och överföra denna till en strategi. I din ledarroll tydliggör du riktningen för ditt team och motiverar och samordnar så att alla håller fokus på målet. Du har både en strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa på ett naturligt sätt.

Vi erbjuder dig

Du får möjlighet att arbeta med en unik fastighetsportfölj där många av våra fastigheter finns i stadskärnans bästa läge. Du påverkar samt driver avdelningen och ditt ansvarsområde självständigt med fokus på spännande fastighetsutvecklingsprojekt. För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter inom jernhusen. Du kan påverka och skapa en effektivare verksamhet samt bidra till en mer hållbar framtid. Du kommer arbeta från idé till färdigt projekt.

Är detta utmaningen för dig? tveka inte att kontakta oss.

Sedan 1996 har K2 Search som rekryteringsföretag utfört över 2500 Executive Search-uppdrag inom olika branscher och funktioner. Läs mer

id609 0