Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

HR-ansvarig arbetsrätt

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. I detta syfte erbjuder Almi rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Almi AB ägs av staten och har två dotterbolag; Företagspartner och Almi Invest. Almi finns nära sina kunder med 40 kontor över hela landet. För mer information, besök www.almi.se 

Rollen

På Almi pågår ett stort förändringsarbete som omfattar hela organisationen. De arbetsrättsliga frågorna är av mycket stor betydelse för att etablera en harmoni i det dagliga arbetet, och därmed utökas HR-teamet med en HR-ansvarig arbetsrätt.

Detta är en ny roll där du etablerar ett stort internt nätverk med samtliga chefer, men framförallt organisationens lokala VD:ar, som du stöttar och utbildar. Du är en tydlig representant för koncernen och förmedlar kunskap kring samtliga arbetsrättsliga frågor i en geografiskt spridd organisation.

Som förhandlingsansvarig för Almi har du förstås nära kontakt med fackförbunden (Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen) samt de lokala fackliga representanterna för att bibehålla de goda relationerna och det produktiva samarbetet.

I din roll ingår även ansvaret för arbetsmiljö, som bland annat innefattar arbetet med medarbetarundersökningar och krishantering. Du håller dig uppdaterad inom området, utbildar och säkrar en tydlig struktur inom hela Almi.

Du rapporterar till HR-direktör och ingår i HR-teamet som i dagsläget består av fyra personer. Du är placerad vid Almis huvudkontor i centrala Stockholm.

Att arbeta på Almi

På Almi har alla, oavsett roll, ett starkt gemensamt intresse – att se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. Kompetensnivån är hög och engagemanget stort i samtliga delar av verksamheten, och det finns en stark tillförsikt i den pågående förändringsresan.

I förändringsarbetet inom Almi kommer området arbetsrätt att ha en tydlig roll i att skapa långsiktig framgång för organisationen och dess medarbetare. Som HR-ansvarig arbetsrätt får du stor uppskattning för den övergripande struktur du upprättar och kommunicerar likväl för de individuella ärenden du stöttar organisationens chefer i.

Att ingå i Almis HR-team innebär stort mandat och möjligheter att påverka på samtliga nivåer inom organisationen. Som HR-ansvarig har du ett tydligt område som du ansvarar för, samtidigt som du har ett tätt samarbete med dina kollegor även inom andra delar av HR av både strategisk och operativ art.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

För dig är arbetsrätt och arbetsmiljö de områden inom HR som du brinner mest för, och du har gedigen erfarenhet och kunskap i frågorna. I fackliga förhandlingar och i möten med chefer och medarbetare får du energi, och du är duktig på att skapa ett gott samarbetsklimat oavsett situation.

Du är van vid att navigera i en komplex organisationsstruktur och finner det stimulerande att anpassa din kommunikationsstil. Du uppfattas som kunnig och tydlig, och beskrivs också som lättsam och inriktad på att finna bästa gemensamma lösningen.

Du trivs med att ha en roll där du har stort mandat att fatta beslut och driva ärenden på egen hand, samtidigt som du vill ingå i ett team där du ger och får stöttning och där ni tillsammans driver en gemensam HR-agenda. Det är viktigt för dig att ha en chef som stöttar och utmanar dig, och som ger dig stort utrymme att använda dig av dina kunskaper.

För dig är det också viktigt att arbeta i en organisation med tydliga värderingar, och kanske lockas du även av att få arbeta i en verksamhet med ett samhällsuppdrag tätt kopplat till företagande.

I denna rekrytering samarbetar Almi med K2 Search. Almi ligger i framkant gällande mångfaldsarbete, det gäller både i arbetet mot företagen och i den interna verksamheten. Det aktiva mångfaldsarbetet både internt och externt innebär en genuin tro att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.

Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:
Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se 
Josefin Cohen, researchkonsult, josefin.cohen@k2search.se  

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

Executive Search se.