Vxl: 010-209 97 22
Uppdrag
Detta uppdrag har blivit tillsatt! Se fler aktuella uppdrag här!

Analytiker fastigheter

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus – att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar ca 800 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företag.

Rollen

På Alecta investeras kapital i aktier, räntebärande papper och fastigheter. Teamet som arbetar med fastigheter består av 10 personer som arbetar med det direkta såväl som indirekta ägandet av fastigheter i Sverige och internationellt. I led med att det direkta ägandet utanför Sveriges gränser avyttrats, planeras fortsatt stora investeringar på, bland annat, den svenska fastighetsmarknaden.

Som analytiker på Alecta har du stort eget ansvar och insyn i samtliga delar av transaktion och förvaltning eftersom du ingår i ett mindre team. Du arbetar nära gruppens tre Asset Managers och driver självständigt de finansiella analyserna, samtidigt som du deltar aktivt i transaktionerna och ansvarar för att genomföra due diligence-processerna.

Du rapporterar till Chef Fastigheter och är placerad vid Alectas huvudkontor i centrala Stockholm.

Att arbeta på Alecta

Alectas vision är att vara världens mest effektiva pensionsbolag. Det innebär att vara kostnadsmedveten i alla led, men också att ha en specialiserad kapitalförvaltning som med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv skapar högsta möjliga avkastning genom noggrant handplockade investeringar.

Inom Fastighet är tempot högt och teamkänslan stark. Gruppen har gemensamma mål och hjälper varandra att uppnå dem, och professionalism kombinerad med en lättsam attityd utmärker kulturen i gruppen.

Vem är du och vad drivs du av att göra?

För att kunna axla rollen som analytiker i fastighetsteamet på Alecta har du med dig ett brinnande intresse för fastighetsinvesteringar och en gedigen erfarenhet av finansiell analys kopplad till fastighetstransaktioner. Du är ett ess på att använda dig av Excel i kombination med andra program i din vardag, och är van vid att bygga modeller och strukturer. Du tycker om att befinna dig i en högpresterande miljö där det ställs höga krav på dig och gruppen, och samtidigt är det viktigt för dig att vara omgiven av kollegor som bjuder på sig själva och aktivt deltar i att stärka teamet.

I denna rekrytering samarbetar Alecta med K2 Search. Vill du veta mer kring rollen är du välkommen att kontakta:
Katarina Åhlin, rekryteringskonsult, katarina.ahlin@k2search.se 
Samuel Göranzon, researchkonsult, samuel.goranzon@k2search.se 

Ansök till tjänsten på www.k2search.se – vi ser fram emot att höra av dig så snart som möjligt! Ansökningar och kontakter behandlas självfallet konfidentiellt.

Executive Search se.